แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนามนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์วิชาการ ส่องสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
DS523.2 .อ725 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิด-ตระ-ธานี เขียนเส้น : สมุดภาพสัตว์หิมพานต์ ตัวละครในวรรณคดีไทยและแบบฝึกหัดลายไทยขั้นต้น
N7745.A5 จ66 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันหนึ่งในชีวิตของอีวาน เดนิโซวิช
PQ3476.ซ5 ว6 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Journal of Southeast Asian Studies
2017

Ceramics Monthly
2017

American craft
2017/Vol.77

Southeast of now
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Life itself = ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง
DVDTM1985
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...