แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

House of Hoppen : a retrpospective
NK2115 .H67 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Look inside : cutaway illustrations and visual storytelling
T11.8 .V45 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ
DS578.พ47 พ62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีความงาม = The theory of beauty
N7430 .ธ342 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Communication arts
2017

Axis
2017

American craft
2017/Vol.77

A+U
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...