แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Collage therapy : cutting out stress
TT910 .E45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fundamentals of photography : the essential handbook for both digital and film cameras
TR267 .A547 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Let's comic yearbook 2014-2017
PN6790.ท9 ล74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Landscape architectural design and construction technology
SB472.45 .A75 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Crafts
2017

Archaeology
2017

Southeast of now
2017

Sculpture
2017/Vol.36

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Life itself = ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง
DVDTM1985
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The look of silence = ฆาตกรเผยกาย
DVDTM1980
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...