แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

The ancient history of U Thong, city of gold : a scientific study of the gold from U Thong
DS567 .B45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ
DS582.77 .ถ85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังเล็กๆกับเด็กน้อยๆ
PN1995.9.ด73 ก64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สร้างบ้านแปงเมือง
DS571 .ศ465 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Expedition
v.59 no.1 Spring 2017

Sculpture
v.36 no.4 May 2017

The Art of Jewellery
v.16 no.4 Apr 2017

The Burlington Magazine
v.159 no.1371 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

A street cat named bob = บ๊อบแมวเพื่อนคน
DVDTM1918
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พี่ชาย = My hero
DVDTM1924
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Moonlight = มูนไลท์
DVDTM1914
รายละเอียดเพิ่มเติม...