แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

รากฐานวรรณกรรมภาคใต้
PL4208.9.ต9 ป454 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดนตรีลิขิต : รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
ML3797 .ณ62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังเล็กๆกับเด็กน้อยๆ
PN1995.9.ด73 ก64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เศรษฐศาสตร์ (ฉบับทางเลือก) = Economics : the user's guide
HB171 .ฮ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Detail
no.5 May 2017

Idea
v.65 no.378 Jul 2017

MD
no.6 Jun 2017

The Burlington Magazine
v.159 no.1371 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Nocturnal animals = คืนทมิฬ
DVDTM1929
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Allied = สายลับพันธมิตร
DVDTM1928
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The red turtles = เต่าแดง
DVDTM1930
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The water diviner = จอมคนหัวใจเทพ
DVDTM1927
รายละเอียดเพิ่มเติม...