แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2560

"Mixed race" identities in Asia and the Pacific : experiences from Singapore and New Zealand
HN700.67.Z9 R63 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

100 ปี ระนอง-ระยอง มนต์เสน่ห์เมืองเก่า ขุนเขาทะเลงาม
DS589.ร64 ภ46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ Zakka
NK2084.ก1 ร54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Collage therapy : cutting out stress
TT910 .E45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Destiny to imagination
ND1460.F35 P73 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Eat and go : branding & design for takeaway and restaurants
NC1002.P33 E37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Exhibition art : graphics and space design = conception d'espaces et graphisme = diseño gráfico y espacial para exposiciones
T396 .E944 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Food futures : sensory explorations in food design
TX546 .F66 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fundamentals of photography : the essential handbook for both digital and film cameras
TR267 .A547 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

House of Hoppen : a retrpospective
NK2115 .H67 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Landscape architectural design and construction technology
SB472.45 .A75 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Less is more : limited colour graphics in design
NK1548 .L47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Let's comic yearbook 2014-2017
PN6790.ท9 ล74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Look inside : cutaway illustrations and visual storytelling
T11.8 .V45 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

My graphic DNA : portfolio design & self-promotion
NC1001 .M98 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Rooftops : islands in the sky
SB419.5 .J64 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Scenographics : set design & papercraft art : a new graphic design approach
NC1001 .S275 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Seventeenth century Siamese explorations
DS578.6 S64 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of sketching : 400 years of travel diaries
N8258 .A74 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Routledge concise history of Southeast Asian writing in English
PR9570.S644 P38 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Titillanting tales from Northern Thailand
GR312.5.N67 T57 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ = Strategic human resources management
HF5549.5.M3 ส72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวิเคราะห์ลักษณะและความหมายรอยพระพุทธบาทในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
BQ922 .ก64 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คิดแบบยิว
DS118 .ว46 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่น
HF5386 .ฮ54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


งานศิลปกรรมเมื่อแรกครั้งพระพุทธศาสนาเข้ามาในอีสาน
N8193.ท9 ช54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จอมเวทเทพ Excel
HF5548.4.M523 ศ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิด-ตระ-ธานี เขียนเส้น : สมุดภาพสัตว์หิมพานต์ ตัวละครในวรรณคดีไทยและแบบฝึกหัดลายไทยขั้นต้น
N7745.A5 จ66 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์
DS586.5.ท75 บ72 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ชีวิตตามคลอง
DS568 .ส433 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แต้มเส้นเขียนสายลายคำจั๋งโก๋
N8193.2.ท9 ว63 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถนิมพิมพาภรณ์
NK7378.7.ก1 ถ35 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีความงาม = The theory of beauty
N7430 .ธ342 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นึกนอกรั้ว : ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่างสยามประเทศ
DS525 .ว46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ
DS578.พ47 พ62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิล้อมเพชรฯ : 80 ปี อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว
DS570.8.ล5 ภ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มหาภารตยุทธ
PK3632.ท9 ม56 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รู้ทันสันดานศัพท์ฉบับ forget me not English
PE1449 .ฑ84
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เราต่างมีทางของตัวเอง
BF637.ช6 ด94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันหนึ่งในชีวิตของอีวาน เดนิโซวิช
PQ3476.ซ5 ว6 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิวัฒนาการลายไทย
NK1478.7.ก1 ป46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
DS583.1 .ส47 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุดยอดศิลปะไทยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
NA6022.ก4บ7 ช63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อันเดอร์กราวด์ = Underground
HV6431 .ม74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนามนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์วิชาการ ส่องสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
DS523.2 .อ725 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...