แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

พุทธปรัชญามหายาน
BQ7382 .อ36 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิถีแห่งอำนาจลกซุน
PL3275.ท9ส63 ส77 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักแรกมหาราช
DS586.4 .ธ74 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Idea
Dec. 2016

Ceramics Monthly
Dec. 2016

Sculpture
Dec. 2016

Communication Arts
Nov. - Dec. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

X Men Apocalypse = Xเม็น อะพอคคาลิปส
DVDTM1898
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Queen of the desert = ตำนานรักแผ่นดินร้อน
DVDTM1910
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Hana's Miso Soup = มิโซะซุปของฮานะจัง
DVDTM1905
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Legend of Tarzan = ตำนานแห่งทาร์ซาน
DVDTM1902
รายละเอียดเพิ่มเติม...