แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

นิทรรศการสร้างสรรค์ + ชุมชน
N7321 .บ75 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Korea : a historical and cultural dictionary
DS904.8 P73 1999
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คันฉ่องฝรั่งเศสส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7
DS582.76 .ป45 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศาสนศึกษา
BL48 .ศ46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Wallpaper
Jan. 2017

Interni
Nov. 2016

Burlington Magazine
Dec. 2016

Studies in Conservation
Nov. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Bad neighbours 2 = เพื่อนบ้านมหา บรร ลัย 2
DVDTM1909
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The conjuring = คอนเจอริ่ง คนเรียกผี 2
DVDTM1908
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sea fog = ปริศนาหมอกมรณะ
DVDTM1911
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Legend of Tarzan = ตำนานแห่งทาร์ซาน
DVDTM1902
รายละเอียดเพิ่มเติม...