แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

แอดเวนเจอร์ออฟเมอฤดี ฉบับ Paris syndrome
DC33.8 .ค63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Love at 1st ไซร้
PE1131 .ค36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์
QA76.76.W56 ส733 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กีรติฉายาลักษณ์ = Queen Sirikit's gracious images
ส DS586.5.ส66 อ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Flash Art
V.50, No.315, June / July / August 2017

Archive
Vol.03-2017

Interni
June 2017

Frame
Jul. - Aug. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Manchester by the sea = แค่--ใครสักคน
DVDTM1943
รายละเอียดเพิ่มเติม...

John Wick 2 = จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
DVDTM1953
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Colonia = โคโลเนีย หนีตาย
DVDTM1949
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Operation avalanche = ปฏิบัติการลวงโลก
DVDTM1946
รายละเอียดเพิ่มเติม...