แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Samurai คู่มือนักรบญี่ปุ่น
DS827.ซ6 ท77 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spain's great time : เทใจให้สเปน
DP43.2 .ว65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป = Way to be minimalist
TX301 .ซ62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

Interni
June 2017

World Archaeology
Oct. 2016

Auto & Design
July / August 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Cold War 2 = 2 คมล่าถล่มเมือง 2
DVDTM1958
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Colonia = โคโลเนีย หนีตาย
DVDTM1949
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ghost in the shell = โกสต์อินเดอะเชลล
DVDTM1961
รายละเอียดเพิ่มเติม...