แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Blob! : round shapes, fluid forms
NA682.O73 U34 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สร้างเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ = Responsive web design
T385 .ร95 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อัจฉริยะ 100 หน้า : สามก๊ก
PL3275.ท9ส63 ส725 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The international politics of fashion : being fab in a dangerous world
GT523.9 .I67 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Kong skull island = คอง มหาภัยเกาะกระโหลก
DVDTM1964
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A Dogs purpose = หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม
DVDTM1976
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The 100th love with you = ย้อนรัก 100 ครั้งก็ยังเป็นเธอ
DVDTM1966
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A hologram for the king = ผู้ชายหัวใจไม่หยุดฝัน
DVDTM1974
รายละเอียดเพิ่มเติม...