แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Assessing the performance of phase change materials in buildings
TA403.6 .W55 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Auschwitz and afterimages : abjection, witnessing, and representation
D804.348 .C475 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัดโบราณในเมืองพะเยา
BQ6337.พ262 ก82 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ย้อนอดีตล้านนาตอนรวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่
DS589.ช94 ว44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

The 100th love with you = ย้อนรัก 100 ครั้งก็ยังเป็นเธอ
DVDTM1966
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Shack = กระท่อมเหนือปาฏิหาริย์
DVDTM1970
รายละเอียดเพิ่มเติม...

McLaren = แม็คลาเรนยอดนักซิ่ง
DVDTM1969
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The lego batman movie = เดอะเลโก้แบทแมนมูฟวี่
DVDTM1972
รายละเอียดเพิ่มเติม...