แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Auschwitz and afterimages : abjection, witnessing, and representation
D804.348 .C475 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปวงปรัชญาอินเดีย
B131 .ฟ727 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร = Mindfulness in organization : MIO
BF637.ส36 ย24 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The package design book 4
TS195.4 .P355 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

A Dogs purpose = หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม
DVDTM1976
รายละเอียดเพิ่มเติม...

T2 trainspotting = แก๊งเมาแหลก พันธุ์แหกกฎ 2
DVDTM1962
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Pattaya = พัทยา อะฮ่า อะฮ่า
DVDTM1965
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The 100th love with you = ย้อนรัก 100 ครั้งก็ยังเป็นเธอ
DVDTM1966
รายละเอียดเพิ่มเติม...