แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย = Technical terms in Thai architecture
อ NA31 .ส43 ล.1,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The picture of abjection : film, fetish, and the nature of difference
PN1995.9.A25 C46 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Houses by Thai architects
NA7435.A1 H68 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

ทองดีฟันขาว
DVDTM1934
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคตรคนการเดี้ยน = Guardians
DVDTM1939
รายละเอียดเพิ่มเติม...