แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

A lover's discourse : fragments
PC2440 .B365 2002
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology
HM606.ท9 ค56 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

China's Southern Tang dynasty, 937-976
DS749.7 .K87 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The drawings
NC335.ฮ9 ถ46 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lion = จนกว่า...จะพบกัน
DVDTM1938
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพg = Xuan Zang
DVDTM1936
รายละเอียดเพิ่มเติม...