แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

ทฤษฎีความงาม = The theory of beauty
N7430 .ธ342 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลปกรรมเมื่อแรกครั้งพระพุทธศาสนาเข้ามาในอีสาน
N8193.ท9 ช54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Scenographics : set design & papercraft art : a new graphic design approach
NC1001 .S275 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

My graphic DNA : portfolio design & self-promotion
NC1001 .M98 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Ceramics Monthly
2017

Archaeology
2017

American craft
2017/Vol.77

Southeast of now
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The look of silence = ฆาตกรเผยกาย
DVDTM1980
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...