แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

My graphic DNA : portfolio design & self-promotion
NC1001 .M98 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุดยอดศิลปะไทยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
NA6022.ก4บ7 ช63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จอมเวทเทพ Excel
HF5548.4.M523 ศ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Food futures : sensory explorations in food design
TX546 .F66 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

American craft
2017/Vol.77

Ceramics Monthly
2017

Crafts
2017

Archaeology
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Life itself = ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง
DVDTM1985
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...