แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

"Mixed race" identities in Asia and the Pacific : experiences from Singapore and New Zealand
HN700.67.Z9 R63 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Destiny to imagination
ND1460.F35 P73 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อันเดอร์กราวด์ = Underground
HV6431 .ม74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิล้อมเพชรฯ : 80 ปี อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว
DS570.8.ล5 ภ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

A+U
2017

Frame
2017

Journal of Southeast Asian Studies
2017

Crafts
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...