แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Look inside : cutaway illustrations and visual storytelling
T11.8 .V45 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

House of Hoppen : a retrpospective
NK2115 .H67 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รู้ทันสันดานศัพท์ฉบับ forget me not English
PE1449 .ฑ84
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Frame
2017

Southeast of now
2017

American craft
2017/Vol.77

Crafts
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

The look of silence = ฆาตกรเผยกาย
DVDTM1980
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...