แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์
DS586.5.ท75 บ72 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ Zakka
NK2084.ก1 ร54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จอมเวทเทพ Excel
HF5548.4.M523 ศ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Scenographics : set design & papercraft art : a new graphic design approach
NC1001 .S275 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Art of Asia
2017

Axis
2017

Archaeology
2017

Ceramics Monthly
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Life itself = ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง
DVDTM1985
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The look of silence = ฆาตกรเผยกาย
DVDTM1980
รายละเอียดเพิ่มเติม...