แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Titillanting tales from Northern Thailand
GR312.5.N67 T57 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันหนึ่งในชีวิตของอีวาน เดนิโซวิช
PQ3476.ซ5 ว6 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุดยอดศิลปะไทยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
NA6022.ก4บ7 ช63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แต้มเส้นเขียนสายลายคำจั๋งโก๋
N8193.2.ท9 ว63 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Crafts
2017

Axis
2017

Southeast of now
2017

American craft
2017/Vol.77

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...