แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

ภูมิล้อมเพชรฯ : 80 ปี อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว
DS570.8.ล5 ภ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ
DS578.พ47 พ62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Scenographics : set design & papercraft art : a new graphic design approach
NC1001 .S275 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จอมเวทเทพ Excel
HF5548.4.M523 ศ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Axis
2017

Art History
2017

AD : Architectural Digest
2017

A+U
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

The Hunting ground = ชมรมล่าหญิง
DVDTM1982
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Act of killing = ฆาตกรรมจำแลง
DVDTM1979
รายละเอียดเพิ่มเติม...