แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ศิลปะเชียงตุง = Chiang Tung art
N7312 .ส725 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กำเนิดอเมริกา : เรื่องราว ความฝัน และการต่อสู้
E178 .น43 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลก วิวัฒนาการ สภาวะและผลกระทบที่ชาวโลกต้องรับรู้
QB631 .ล92 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Antiquarianisms : contact, conflict, comparison
CC135 .A59 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Bigger fatter liar = เปิดโปงจอมลวงโลก 2
DVDTM1968
รายละเอียดเพิ่มเติม...

T2 trainspotting = แก๊งเมาแหลก พันธุ์แหกกฎ 2
DVDTM1962
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A Dogs purpose = หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม
DVDTM1976
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Brain on fire = เผชิญหน้า ท้าปาฏิหาริย์
DVDTM1975
รายละเอียดเพิ่มเติม...