แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Almanac of Asia-Pacific design
NC997.A1 A45 v.12
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Be right back หายไปที่อื่น
G465 .ท67 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านวรรณกรรม Gen Z
Z1003 .ร73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก
B175.ท9 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Pattaya = พัทยา อะฮ่า อะฮ่า
DVDTM1965
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Kong skull island = คอง มหาภัยเกาะกระโหลก
DVDTM1964
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Shack = กระท่อมเหนือปาฏิหาริย์
DVDTM1970
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The 100th love with you = ย้อนรัก 100 ครั้งก็ยังเป็นเธอ
DVDTM1966
รายละเอียดเพิ่มเติม...