แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Korea : a historical and cultural dictionary
DS904.8 P73 1999
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
DS525 .ท55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย
N7321 .ว637 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

Ceramics Monthly
Dec. 2016

Idea
Dec. 2016

Burlington Magazine
Dec. 2016

Ethnic and Racial Studies
Nov. - Dec. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2016

The conjuring = คอนเจอริ่ง คนเรียกผี 2
DVDTM1908
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Art=(Love)2 = รักยกกำลังสอง
DVDTM1912
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Queen of the desert = ตำนานรักแผ่นดินร้อน
DVDTM1910
รายละเอียดเพิ่มเติม...