แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Cold War orientalism : Asia in the middlebrow imagination, 1945-1961
DS33.4.U6 K55 2003
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
G156.5.น6 ท66 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

China's Southern Tang dynasty, 937-976
DS749.7 .K87 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizens : a chronicle of the French revolution
DC148 .S385 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Space between us = รักเราห่าง(แค่)ดาวอังคาร
DVDTM1933
รายละเอียดเพิ่มเติม...