แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

China's Southern Tang dynasty, 937-976
DS749.7 .K87 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Thailand architecture in steel.
TA684 .T47 v.4,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizens : a chronicle of the French revolution
DC148 .S385 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฤดูสีน้ำที่คันไซ = Animatoey watercolor in Kansai
ND2055.Z8 ฉ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทองดีฟันขาว
DVDTM1934
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lion = จนกว่า...จะพบกัน
DVDTM1938
รายละเอียดเพิ่มเติม...