แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Losing your head : abjection, aesthetic conflict, and psychoanalytic criticism
PN1995.9.P783 C58 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิชาการในฐานะอาชีพ = Scholarship as a vocation
Q147 .ว75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The picture of abjection : film, fetish, and the nature of difference
PN1995.9.A25 C46 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

เกอิชาซากุระ = A courtesan with flowered skin
DVDTM1937
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Space between us = รักเราห่าง(แค่)ดาวอังคาร
DVDTM1933
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...