แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

ใครๆ ก็ไปเที่ยวยุโรปตะวันออก เล่ม 2 : ฮังการี, โครเอเชีย, สโลวีเนีย, โรมาเนีย, บัลแกเรีย
DJK19 .พ62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น
DS586.8 .ธ24 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วรรณกรรมล้านนาคัดสรร : วรรณกรรมพรรณนาอารมณ์
PL4208.9.ห7 ฉ634 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The dining universe : จักรวาลควันโขมง
PL4209.4.อ48 ด73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Architectural record
v.205 no.4 Apr 2017

Lurzer's int'l archive
v.2 2017

Abitare
Apr 2017

Craft
May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Nocturnal animals = คืนทมิฬ
DVDTM1929
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sing = ร้องจริง เสียงจริง
DVDTM1921
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rogue one : a star war = โร้ด วัน : ตำนาน สตาร์วอร์ส
DVDTM1923
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พี่ชาย = My hero
DVDTM1924
รายละเอียดเพิ่มเติม...