แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Milan : beyond a design city
DG654.2 .ม64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คำฉันท์ : วรรณลีลา มรดกชาติ ความรู้อันจำเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีคำฉันท์
PL4206 .ท55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วรรณคดีไทยไดเจสต์
PL4200.5 .ช36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โขงนทีสีทันดร
DS523.2 .ธ64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Creative Review
Apr 2017

Idea
v.65 no.378 Jul 2017

The Burlington Magazine
v.159 no.1371 Jun 2017

Lurzer's int'l archive
v.2 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Hidden figures = ทีมเงาอัจฉริยะ
DVDTM1919
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nocturnal animals = คืนทมิฬ
DVDTM1929
รายละเอียดเพิ่มเติม...

La La land = นครดารา
DVDTM1916
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rogue one : a star war = โร้ด วัน : ตำนาน สตาร์วอร์ส
DVDTM1923
รายละเอียดเพิ่มเติม...