แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

ท่ามกลางประชาชน : เรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใหญ่
DS586.8 .ว633 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าพระยา
PL4209.1.ป427 จ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Beautiful kitchen = ครัวสวยทุกมุมมอง
NK2117.K5 อ84 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วีรบุรุษไพร่ชวา : รัฐมุสลิมสภานักบุญและผู้มีกำเนิดจากไส้เดือนดิน = A Javaness subaltern hero : Muslim states, council of saints, and the earthworm sage
BP170.3 .ท56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Crafts
July-August 2017

Archaeology
July / August 2017

Auto & Design
July / August 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Operation avalanche = ปฏิบัติการลวงโลก
DVDTM1946
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A cure for wellness = ชีพอมตะ
DVDTM1951
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The age of shadows = คนล่าฅน
DVDTM1959
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rings = เดอะ ริง คำสาปมรณะ 3
DVDTM1947
รายละเอียดเพิ่มเติม...