แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย
N7485.ท9 ท44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าพระยา
PL4209.1.ป427 จ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตวิทยารู้เขารู้เรามองคนทะลุถึงกระดูก
BF199 .ย63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดแผนที่โลกของชา = World atlas of tea
GT2905 .ส463 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

Flash Art
V.50, No.315, June / July / August 2017

Frame
Jul. - Aug. 2017

Art Journal
March - May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Logan = โลแกน เดอะ วูลฟ์เวอรีน
DVDTM1954
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cold War 2 = 2 คมล่าถล่มเมือง 2
DVDTM1958
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ghost in the shell = โกสต์อินเดอะเชลล
DVDTM1961
รายละเอียดเพิ่มเติม...