แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2017

พระพุทธรูปในศิลปะอินเดีย
NB1002 .ช755 2550
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มลายูที่รู้สึก
DS588.ต8 ศ435 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จากขุนเขาสู่ศิลปาชีพ = Crafts from the hands of the hills..
DS586.8 .ส25 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กระยานิยาย
GT2853.ท9 ส45 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2017

Abitare
Nov. 2016

African Archaeological Review
Dec. 2016

Wallpaper
Feb. 2017

International Journal of Cultural Property
No. 4, 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2017

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่