แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Ode to color : the ten essential palettes for living and design
NK1548 .W48 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านวรรณกรรม Gen Z
Z1003 .ร73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The use of color in architecture = Couleur et architecture = El Color en la arquitectura
NA2795 .B76 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านนี้มีเด็ก
NK2117.C4 ล63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

The Shack = กระท่อมเหนือปาฏิหาริย์
DVDTM1970
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Kong skull island = คอง มหาภัยเกาะกระโหลก
DVDTM1964
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bigger fatter liar = เปิดโปงจอมลวงโลก 2
DVDTM1968
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Z for zachariah = โลกเหงา เราสามคน
DVDTM1963
รายละเอียดเพิ่มเติม...