แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Travel narrative and the ends of modernity
PR756.T72 B87 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เพลงพระราชนิพนธ์ อัครคีตกวี น้อมสดุดีถวายสักการะ
M1825.ท9 ก52 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
DS571.4 .ภ63 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เกิดมาเพื่อเป็นจิตรกร ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง = Born to be a painter Praiwan Da-Kliang
ส ND1023.พ49 พ49 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

MD
2018

Ceramics Monthly
June- August 2018 v.66 no.6

Journal of the American Planning Association
2018

Lurzer's Int'l Archive
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

The disaster artist = หนังสุดกากศิลปินสุดเพี้ยน
DVDTM2068
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Insidious the last key = วิญญาณตามติด กุญแจผีบอก
DVDTM2096
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Call me by your name = เอ่ยชื่อคือคำรัก
DVDTM2087
รายละเอียดเพิ่มเติม...

American pastoral = อเมริกัน ฝันสลาย
DVDTM2091
รายละเอียดเพิ่มเติม...