แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Furniture design now
NK2399.2 .F87 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of cardboard : big ideas for creativity, collaboration, storytelling, and reuse
N6494.P34 Z56 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

We are okay : a novel
PZ7.L33 W43 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Interni
2018

Oxford Art Journal
2018

Vogue
2018

Architectural Design
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Maze Runner death cure = เมซรันเนอร์ ไข้มรณะ
DVDTM2054
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุขสันต์วันกลับบ้าน = Take me home
DVDTM2042
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wonder = ชีวิตมหัศจรรย์วันเดอร์
DVDTM2059
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...