แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Street art : famous artists talk about their vision
ND2590 .M375 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lydia Courteille : extraordinary jewellery of imagination and dreams
NK7198.C68 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

How to read a painting : lessons from the old masters
ND1145 .R965 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Architectural Record
2018

South East Asia Research
2018

Antiquity
2018

Detail
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Julieta = จูเลียต้า
DVDTM2046
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The magician = นักมายากลเจ้าเสน่ห์แห่งโชซอน
DVDTM2050
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Human flow = ฮิวแมน โฟลว์
DVDTM2045
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Star Wars the last Jedi = สตาร์ วอร์ส ปัจฉิมบทแห่งเจได
DVDTM2055
รายละเอียดเพิ่มเติม...