แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย = Technical terms in Thai architecture
อ NA31 .ส43 ล.4,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฤดูสีน้ำที่คันไซ = Animatoey watercolor in Kansai
ND2055.Z8 ฉ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใกล้-ไกล = Far from near
PL4209.4.ศ56 ก94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Houses by Thai architects
NA7435.A1 H68 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Space between us = รักเราห่าง(แค่)ดาวอังคาร
DVDTM1933
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทองดีฟันขาว
DVDTM1934
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...