แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

สังฆราชสาธุจริยา บันทึกเกียรติประวัติพระสรณังกรสังฆราชเถระ
BQ940 อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Renzo Piano : the complete logbook, 1966-2016
NA1123.P53 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Impressionism : the art of landscape
ND192.I4 I45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

50th publication design annual
Z246 .S63 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Axis
2018

Sculpture
2017

Oxford Art Journal
2017

Design Studies
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Bushwick = สู้ยึดเมือง
DVDTM2037
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวคะนอง = By the time it gets dark
DVDTM2023
รายละเอียดเพิ่มเติม...

American made = อเมริกัน เมด
DVDTM2035
รายละเอียดเพิ่มเติม...