แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม = Research for environmental study and design
NA1521 .อ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nicholas Krushenick : electric soup
N6537.K78 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Asian ethnology
2017

Human Organization
2017

Journal of Anthropological Archaeology
2017

House & Garden
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

อย่าคิดหลอกเจ้ = I am not Madame Bovary
DVDTM2031
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Tulip fever = ดอกชู้ลับ
DVDTM2039
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The treacherous = ทรราช โค่นบัลลังก
DVDTM2027
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวคะนอง = By the time it gets dark
DVDTM2023
รายละเอียดเพิ่มเติม...