แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

กีรติฉายาลักษณ์ = Queen Sirikit's gracious images
ส DS586.5.ส66 อ74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

National geographic 125 years : ภาพถ่ายในตำนาน การผจญภัย การสำรวจ และการค้นพบที่เปลี่ยนโลก
G3.น75 จ73 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม = Introducing Poststructuralism
B841.4 .ช96 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

70 ปี ครองราชย์ 70 ภาพประวัติศาสตร์ในรัชสมัย
ส DS586.8 .จ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Shotenkenchiku
V.62, No.5 - May 2017

Mark
No.69, August - September 2017

Crafts
July-August 2017

Archive
Vol.03-2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Rings = เดอะ ริง คำสาปมรณะ 3
DVDTM1947
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Colonia = โคโลเนีย หนีตาย
DVDTM1949
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Life = สายพันธุ์มฤตยู
DVDTM1957
รายละเอียดเพิ่มเติม...