แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

ภูมิรัฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา
JC319 .ด55 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลกใบเล็ก
PL4209.1.พ464 ล92 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารตำรวจฉบับพิเศษ ปีที่ 52 ฉบับที่ 449 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
ส DS586.8 .ต655 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือการจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
DS567 .ค745 2552
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Interni
June 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

World Archaeology
Oct. 2016

Flash Art
V.50, No.315, June / July / August 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Apprentice = เพชรฆาตร้องไห้เป็น
DVDTM1955
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A cure for wellness = ชีพอมตะ
DVDTM1951
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Devil's Path = สาส์นลับฆาตกรโหด
DVDTM1960
รายละเอียดเพิ่มเติม...