แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

ศิลปะในศตวรรษที่ 20 : พัฒนาการและจุดเปลี่ยนจากศิลปะสมัยใหม่ถึงหลังสมัยใหม่
N6350 .ส44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เป็นคนแบบไหนบอกได้ด้วยเลขวันเกิด
BF1891.ล7 ซ75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

15 เมืองสวยรอบลอนดอน
DA632 .จ73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี เอกบรมจักริน พระสยามินทร์ พระยศยิ่งยง
ส DS586.8 .ส457 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Lurzer's Int'l Archive
2018

Applied Arts
Spring 2018-Volume 33

El croquis
2018

Shotenkenchiku
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

The Post = เอกสารเพนตากอน
DVDTM2073
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Based on a true story = ความจริงฆ่าทุกสิ่งในโลก
DVDTM2061
รายละเอียดเพิ่มเติม...