แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

บันทึก ณ ท่าตะเกียบ : จากต้นน้ำสู่วิถีชุมชน
DS589.ฉ64 บ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Oxford handbook of archaeological ceramic analysis
CC79.5.P6 O96 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เกร็ดภาษาหนังสือไทย ฉบับปรับปรุง
PL4160 .ส42 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธนบัตรรัชกาลที่ 9 : เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
ส HG1250.55 .ธ365
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Idea
2018

The Art Bulletin
2018

MD
2018

AD : Architectural Digest
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Den of thieves = โคตรนรกปล้นเหนือเมฆ
DVDTM2067
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Exposed = ยิ่งแค้น ยิ่งไว
DVDTM2080
รายละเอียดเพิ่มเติม...

It = โผล่จากนรก
DVDTM2071
รายละเอียดเพิ่มเติม...