แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : อัครศิลปิน อัคราภิรักษศิลปิน วิศิษฏศิลปิน และองค์ความรู้จากโครงการฯ
N7322.5 .ส264 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ร้อยภาพเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์ = Arranging the pictures for telling story of Kalasin city
DS589.ก6 ร54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การกัดกระจก
TT298 .ว63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

780 ไอเดียครบเครื่องเรื่องงานบ้าน
TX324 .ฮ75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Japan Architect
2018

Shotenkenchiku
2018

Detail
2018

Interni
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Life animated = ขอบคุณนะที่โลกนี้มีการ์ตูน
DVDTM2089
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Call me by your name = เอ่ยชื่อคือคำรัก
DVDTM2087
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Justice league = จัสติซ ลีก
DVDTM2074
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sensei = หัวใจฉัน แอบรักเซนเซย์
DVDTM2084
รายละเอียดเพิ่มเติม...