แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Hostels : a revolutionary new concept
NA7840 .M55 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หมอฝรั่งในวังสยาม = A physician at the court of Siam
DS582.57 .ส45 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Human tooth crown and root morphology : the Arizona State University dental anthropology system
RK305 .S36 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

What will matter หุ่นยนต์ สมอง คน
Q175.55 ท63ว53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Abitare
2018

Goldschmiede zeitung
2018

A+U
2018

The Burlington Magazine
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Julieta = จูเลียต้า
DVDTM2046
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sori voice from the heart = โซรี เสียงเรียกจากหัวใจ
DVDTM2053
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Battleship Island = เดอะ แบทเทิลชิป ไอส์แลนด์
DVDTM2044
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Killing ground = แดนระยำ
DVDTM2048
รายละเอียดเพิ่มเติม...