แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

นักเขียนนวนิยายเป็นอาชีพ = Novelist as a profession
PL856.ม74 น62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Pierre Paulin : life and work
NK2550.P38 D47 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The bioarchaeology of metabolic bone disease
RC931.M45 .B75 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)
D443 .ด47 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

South East Asia Research
2018

A+U
2018

Domus
2018

Creative review
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Star Wars the last Jedi = สตาร์ วอร์ส ปัจฉิมบทแห่งเจได
DVDTM2055
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Maze Runner death cure = เมซรันเนอร์ ไข้มรณะ
DVDTM2054
รายละเอียดเพิ่มเติม...

47 Meters down = ดิ่งลึกเฉียดนรก
DVDTM2056
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The hitmans bodyguard = แสบ ซ่าส์ แบบว่าบอดี้การ์ด
DVDTM2058
รายละเอียดเพิ่มเติม...