แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี
DS579 .ส73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิธีวิทยาวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน : บทสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเทศไทยและประสบการณ์จากต่างประเทศ
H62 .ส645 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วรรณกรรมล้านนาคัดสรร : วรรณกรรมพรรณนาอารมณ์
PL4208.9.ห7 ฉ634 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Operative design : a catalogue of spatial verbs
N7430.7 .D56 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Lurzer's int'l archive
v.2 2017

Journal of Archaeological Method and Theory
v.24 no.2 Jun 2017

Craft
May - Jun 2017

Applied Arts
v.32 no.2 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Moonlight = มูนไลท์
DVDTM1914
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Allied = สายลับพันธมิตร
DVDTM1928
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rogue one : a star war = โร้ด วัน : ตำนาน สตาร์วอร์ส
DVDTM1923
รายละเอียดเพิ่มเติม...