แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
BC177 .จ75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธรรมเนียมความเชื่อญี่ปุ่นในวรรณกรรมสมัยเฮอัน
DS821 .อ45 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิปัญญาแห่งศตวรรษ : บทสนทนาข้ามพรมแดนความรู้ของผู้ทรงปัญญา = Uncommon wisdom : conversations with remarkable people
BL265.ฟ6 ค65 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเมืองเรื่องเล่าพระเจ้าตากหลัง 2475
DS579.1 .ป34 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Abitare
Apr 2017

Interni : the magazine of interiors and contemporary design
no.5 May 2017

Graphische Kunst
no.1 2017

Japan Architect
no.106 Summer 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Bridget Jones's bab = บริดเจ็ท โจนส์ เบบี้
DVDTM1920
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rogue one : a star war = โร้ด วัน : ตำนาน สตาร์วอร์ส
DVDTM1923
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nocturnal animals = คืนทมิฬ
DVDTM1929
รายละเอียดเพิ่มเติม...