แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

The dining universe : จักรวาลควันโขมง
PL4209.4.อ48 ด73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฝรั่งเศส เที่ยวเมืองแฟชั่นสีสันแห่งยุโรป = France
DC29.3 .ด66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ราชสกุลสยาม
CS1254 .ก625 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รากฐานวรรณกรรมภาคใต้
PL4208.9.ต9 ป454 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Applied Arts
v.32 no.2 May - Jun 2017

Architectural record
v.205 no.4 Apr 2017

Interni : the magazine of interiors and contemporary design
no.5 May 2017

Japan Architect
no.106 Summer 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Bridget Jones's bab = บริดเจ็ท โจนส์ เบบี้
DVDTM1920
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A street cat named bob = บ๊อบแมวเพื่อนคน
DVDTM1918
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nocturnal animals = คืนทมิฬ
DVDTM1929
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Moonlight = มูนไลท์
DVDTM1914
รายละเอียดเพิ่มเติม...