แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Basic elements of narrative
PN212 .H46 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะเชียงตุง = Chiang Tung art
N7312 .ส725 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมข้าวไท
SB191.ข6 ว63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Almanac of Asia-Pacific design
NC997.A1 A45 v.12
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

A hologram for the king = ผู้ชายหัวใจไม่หยุดฝัน
DVDTM1974
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The hunters prayer = ล่าคนระอุ
DVDTM1977
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Z for zachariah = โลกเหงา เราสามคน
DVDTM1963
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Shack = กระท่อมเหนือปาฏิหาริย์
DVDTM1970
รายละเอียดเพิ่มเติม...