แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

โยดายาบอย = Yodaya boy
PL4209.4.ว634 ย95 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Shining moon จันทบูร
DS589.จ64 ม74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อัจฉริยะ 100 หน้า : สามก๊ก
PL3275.ท9ส63 ส725 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม = The M.R.T. Chalong Ratchadham Line
TF1113.ท9 ร335 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

T2 trainspotting = แก๊งเมาแหลก พันธุ์แหกกฎ 2
DVDTM1962
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Power rangers = พาวเวอร์ เรนเจอร์ส ฮีโรทีมมหากาฬ
DVDTM1971
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The 100th love with you = ย้อนรัก 100 ครั้งก็ยังเป็นเธอ
DVDTM1966
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A hologram for the king = ผู้ชายหัวใจไม่หยุดฝัน
DVDTM1974
รายละเอียดเพิ่มเติม...