แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Love at 1st ไซร้
PE1131 .ค36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้ามขอบฟ้าความคิด
PL4208.4 .ข64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โรมโบราณใน 30 วินาที = 30-Second Ancient Rome : the 50 most important achievements of a timeless civilization, each explained in half a minute
DG77 .ร94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Arts of Asia
July-August 2017

Mark
No.69, August - September 2017

Burlington Magazine
August 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

The age of shadows = คนล่าฅน
DVDTM1959
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Unit 7 = ยูนิต 7 เด็ดหัวทรชน
DVDTM1948
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Apprentice = เพชรฆาตร้องไห้เป็น
DVDTM1955
รายละเอียดเพิ่มเติม...