แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม = Introducing Poststructuralism
B841.4 .ช96 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้ามขอบฟ้าความคิด
PL4208.4 .ข64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน
HD62.5 .ก644 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นานาสารพัดกล้วย
SB379.ก4 น63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

AD
July / August 2017

Archive
Vol.03-2017

Interni
June 2017

Art Journal
March - May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Logan = โลแกน เดอะ วูลฟ์เวอรีน
DVDTM1954
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Unit 7 = ยูนิต 7 เด็ดหัวทรชน
DVDTM1948
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mine = ฝ่านรกแดนทะเลทราย
DVDTM1945
รายละเอียดเพิ่มเติม...