แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

รู้แจ้งเห็นจริง : รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์
HB180.ท9 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส
PQ71 .ป62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Encaustic art in the twenty-first century
ND2480 .L44 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Design Studies
2017

Goldschmiede zeitung
2017

Asian ethnology
2017

Shotenkenchiku
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

คนพันธุ์กูล = Tokyo ghoul
DVDTM2024
รายละเอียดเพิ่มเติม...

One step = เพลงรักจังหวะหัวใจ
DVDTM2025
รายละเอียดเพิ่มเติม...

What happened to monday = 7 เป็น 7 ตาย
DVDTM2026
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ = Your name
DVDTM2030
รายละเอียดเพิ่มเติม...