แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

วันหนึ่งในชีวิตของอีวาน เดนิโซวิช
PQ3476.ซ5 ว6 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิด-ตระ-ธานี เขียนเส้น : สมุดภาพสัตว์หิมพานต์ ตัวละครในวรรณคดีไทยและแบบฝึกหัดลายไทยขั้นต้น
N7745.A5 จ66 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Routledge concise history of Southeast Asian writing in English
PR9570.S644 P38 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of sketching : 400 years of travel diaries
N8258 .A74 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

A+U
2017

Crafts
2017

House & Garden
2017

Journal of Southeast Asian Studies
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cartel land = ผ่าแดนนรก
DVDTM1981
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...