แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Thai Modern interior 01
NK2078.7 .T485 v.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

70 ปี ครองราชย์ 70 ภาพประวัติศาสตร์ในรัชสมัย
ส DS586.8 .จ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิชาการในฐานะอาชีพ = Scholarship as a vocation
Q147 .ว75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย = Technical terms in Thai architecture
อ NA31 .ส43 ล.2,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพg = Xuan Zang
DVDTM1936
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lion = จนกว่า...จะพบกัน
DVDTM1938
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Space between us = รักเราห่าง(แค่)ดาวอังคาร
DVDTM1933
รายละเอียดเพิ่มเติม...