แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

ธุรกิจพอดีคำ
HF5415 .ก56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cold War orientalism : Asia in the middlebrow imagination, 1945-1961
DS33.4.U6 K55 2003
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Evicted from eternity : the restructuring of modern Rome
HT178.I82R66 H46 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารหน้าจั่ว : ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 25
NA1521 .ว624 2553-54 ล.25
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

เกอิชาซากุระ = A courtesan with flowered skin
DVDTM1937
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Space between us = รักเราห่าง(แค่)ดาวอังคาร
DVDTM1933
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคตรคนการเดี้ยน = Guardians
DVDTM1939
รายละเอียดเพิ่มเติม...