แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Manali & Julley = มะนาลี & จูลเลย์
DS414.2 .ต63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Embodied energy and design : making architecture between metrics and narratives
NA2542.36 .E425 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Betak : fashion show revolution
TT505.B48 A25 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หมอฝรั่งในวังสยาม = A physician at the court of Siam
DS582.57 .ส45 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Ceramics Monthly
2018

Abitare
2018

Antiquity
2018

Vogue
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Coco = โคโค่ วันอลวน วิญญาณอลเวง
DVDTM2043
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Jumanji : welcome to the jungle = จูแมนจี้ เกมดูดโลกบุกป่ามหัศจรรย์
DVDTM2047
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The shape of water = เดอะเชฟ ออฟ วอเทอร์
DVDTM2057
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Maze Runner death cure = เมซรันเนอร์ ไข้มรณะ
DVDTM2054
รายละเอียดเพิ่มเติม...