แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Zhang Xiaogang : disquieting memories
N7349.Z43 F55 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Jean-Michel Basquiat : now's the time
ND237.B275 A4 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of not being governed : an anarchist history of upland Southeast Asia
DS523.3 .S36 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Antiquity
2017

Art and AsiaPacific
2018

Lurzer's Int'l Archive
2017

Asian ethnology
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

รักไร้เสียง = A silent voice
DVDTM2032
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Blade runner 2049 = เบรด รันเนอร์ 2049
DVDTM2040
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Baby driver = จี้ เบบี้ ปล้น
DVDTM2034
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวคะนอง = By the time it gets dark
DVDTM2023
รายละเอียดเพิ่มเติม...