แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

The picture of abjection : film, fetish, and the nature of difference
PN1995.9.A25 C46 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

China's Southern Tang dynasty, 937-976
DS749.7 .K87 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

70 ปี ครองราชย์ 70 ภาพประวัติศาสตร์ในรัชสมัย
ส DS586.8 .จ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทองดีฟันขาว
DVDTM1934
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Space between us = รักเราห่าง(แค่)ดาวอังคาร
DVDTM1933
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...