แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

The Routledge concise history of Southeast Asian writing in English
PR9570.S644 P38 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Landscape architectural design and construction technology
SB472.45 .A75 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิล้อมเพชรฯ : 80 ปี อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว
DS570.8.ล5 ภ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Crafts
2017

Axis
2017

Archaeology
2017

Southeast of now
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

1971 = ฉีกเอฟบีไอ
DVDTM1984
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iris = เปรี้ยวที่ใจ วัยไม่เกี่ยว
DVDTM1978
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Citizenfour = แฉกระฉ่อนโลก
DVDTM1983
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...