แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Let's comic yearbook 2014-2017
PN6790.ท9 ล74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์
DS586.5.ท75 บ72 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คิดแบบยิว
DS118 .ว46 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Collage therapy : cutting out stress
TT910 .E45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

Art History
2017

Axis
2017

House & Garden
2017

Archaeology
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2017

1971 = ฉีกเอฟบีไอ
DVDTM1984
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siya Ke Ram = สีดาราม ศึกรักมหาลงกา
DVDTM1973
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The look of silence = ฆาตกรเผยกาย
DVDTM1980
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The circle = มีเธอ มีฉัน มีเรา
DVDTM1986
รายละเอียดเพิ่มเติม...