แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์แห่งสยาม ตอน "ลวดลายสมัยอยุธยาตอนแรก"
NA3578.7.ก1 บ832 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชนชาติไทในประเทศจีน
DS731.T27 ช32 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์อียิปต์ = History of Egypt
DT77 .ด64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยุธยา : นครหลวงอันงดงาม
DS589.พ2 ท73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Power rangers = พาวเวอร์ เรนเจอร์ส ฮีโรทีมมหากาฬ
DVDTM1971
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A Dogs purpose = หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม
DVDTM1976
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Z for zachariah = โลกเหงา เราสามคน
DVDTM1963
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Shack = กระท่อมเหนือปาฏิหาริย์
DVDTM1970
รายละเอียดเพิ่มเติม...