แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ชนชาติไทในประเทศจีน
DS731.T27 ช32 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสถิติเบื้องต้น = Principles of statistics
QA276 .ป463 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กำเนิดอเมริกา : เรื่องราว ความฝัน และการต่อสู้
E178 .น43 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย
BQ5125.พ4 พ462 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

The lego batman movie = เดอะเลโก้แบทแมนมูฟวี่
DVDTM1972
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A hologram for the king = ผู้ชายหัวใจไม่หยุดฝัน
DVDTM1974
รายละเอียดเพิ่มเติม...

About Ray = เรื่องของเรย์
DVDTM1967
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Brain on fire = เผชิญหน้า ท้าปาฏิหาริย์
DVDTM1975
รายละเอียดเพิ่มเติม...