แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(Un)sanctioned : the art on New York streets
ND2638.N4 L67 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

100 painters of tomorrow
ND196.2 .B44 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

100 years of tattoos
GT2345 .M44 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

100 พฤษชาติ อวดโฉม : ฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = 100 Botanical beauties : celebrating 100 year of Chulalongkorn University
ND2300 .พ63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


50th publication design annual
Z246 .S63 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

9 heads : a guide to drawing fashion
TT509 .R535 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A bigger message : conversations with David Hockney
N6797.H57 G39 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A history of pictures : from the cave to the computer screen
ND50 .H64 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Alex Da Corte : free roses
N6537.D34 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

BACC art talk
N7445.8.ท9 บ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Batman v Superman, dawn of justice : the art of the film
PN6728.B36 A64 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bonnie Cashin : chic is where you find it
TT505.C37 L35 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Brand built : branding buildings & the builders
NC1003 .B725 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Clay : contemporary ceramic artisans
NK3940 .B45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Coach : a story of New York cool
NK4890.H34 D55 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Covert to overt : the under/overground art of Shepard Fairey
N6537.F35 A4 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Crafted : objects in flux
NK1397 .Z55 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Designing for modern India : architecture design, engineering, landscape design, urban design, urban & regional planning, interior design, art, sustainability
NA1505 D47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Designing nature : the Rinpa aesthetic in Japanese art
N7353.6.S67 C37 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Diaspora literature and visual culture : Asia in flight
PS153.A84 M37 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Draping : art and craftsmanship in fashion design
TT520 D83 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Encaustic art in the twenty-first century
ND2480 .L44 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Enrico Baj : the artist's home
N6490.B24 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Environmental management : science and engineering for industry
GE300 .M87 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Environmental psychology for design
NK1520 .K66 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fashion forward : 300 years of fashion : collections of the Musee des Arts Decoratifs, Paris
GT850 .F37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Figure it out! drawing essential poses : the beginner's guide to the natural-looking figure
NC765 .H36 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Graphic design in Japan
NC998.6.J3 G73 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


How to draw like a fashion designer
TT509 .J65 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Human figure drawing : drawing gestures, postures and movements
NC765 .B73 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Impressionism : the art of landscape
ND192.I4 I45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Infinite icon : a universally understood pictorial language that tells a story succinctly and with style
NC997 .I54 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


James Casebere : fugitive
TR647 .C37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Jean-Michel Basquiat : now's the time
ND237.B275 A4 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Jutaku : Japanese houses
NA7451 .P65 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Korean eye : contemporary Korean art
N7365.6 K67 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Land, sea & air สุดยอดเครื่องจักรสงครามสามเหล่าทัพ
U800 .ล83 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Landscape architecture theory : an ecological approach
SB472 .M87 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Max Beckmann : the still lifes
ND588.B43 A4 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Menswear illustration
TT509 .K55 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Modern painters, old masters : the art of imitation from the Pre-Raphaelites to the First World War
ND467 .P74 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Murals : large-scale illustration
ND2590 .M56 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Neopatrimonialism in Africa and beyond
JQ1875.A55C65 N46 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nicholas Krushenick : electric soup
N6537.K78 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Night fever 2 : hospitality design
NK2195.R4 N54 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Patronage and Italian Renaissance sculpture
NB615 .P37 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Principles of ecological landscape design
QH541.15.L35 B43 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Property valuation
HD1393.58.G7 W83 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Rauschenberg/Dante : drawing a modern Inferno
PQ4329 .K73 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Renzo Piano : the complete logbook, 1966-2016
NA1123.P53 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sites of modernity : Asian cities in the transitory moments of trade, colonialism, and nationalism
CB415 .S57 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The art of D*Face : one man & his dog
N6797.D433 A4 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of Marvel Captain America, civil war
PN6728.C35 J64 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of not being governed : an anarchist history of upland Southeast Asia
DS523.3 .S36 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of spray paint : inspirations and techniques from masters of aerosol
NC915.A35 Z56 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The big picture : contemporary art in 10 works by 10 artists
N6497 .I86 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The canon in southeast Asian literatures : literatures of Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam
PL3508.05 .C35 2000
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The singularity of literature
PN49 .A77 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The world of Anna Sui
TT505.S94 B53 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Urban tree management : for the sustainable development of green cities
SB436 .U73 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Walled city : the art of the mural
ND2590 .W36 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wifredo Lam : the Ey exhibition
ND305.L36 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Yokainoshima : island of monsters : Japanese folk rituals
GT4884.A2 F74 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Zhang Xiaogang : disquieting memories
N7349.Z43 F55 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กลวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
ND1488 .ส74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การเขียนลายไทยด้วยเครยอง = Classic Thai style drawing with crayon
NC335.ก1 ว73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม = Research for environmental study and design
NA1521 .อ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คติชนคนไทในวัฒนธรรมข้าว
DS523.4.T35 ค36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ครบเครื่องเรื่องชื่อนกไทย = Scientific Thai bird names explained
QL691.ท9 ค43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย : ข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการ
DS588.ห753 ฉ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือการนำเสนอสาระพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวคิดปัจจุบันสู่อดีตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล : กรณี (ศึกษา) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอ่างศิลา
AM79.ท92ช4 ก95 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ = Paper packaging structure
TS195.4 ว69 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ
DS580.4 .ส49 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ถนิมพิมพาภรณ์
NK7378.7.ก1 ถ35 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เทียนทอแสง : รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่าในแวดวงวรรณคดีไทย
PL4200.5 .ช95 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์และจิตรกรรมต้นแบบ โครงการภาพพิมพ์ไม้ชุดทัศนียภาพ 9 วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่ = The original prints and painting exhibition : 9 Chiang Mai temples in woodblock prints
Ex NE1300.8.ท9 น63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิยายรักสุนทรภู่
PL4209.1.ส74 ก52 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม
ND2835.ก1 บ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านนี้มีลูกกว่าฟ้าจะก้าวเดิน
HQ778.5 อ25 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง : อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, พม่า, ลาว
N7260 .ส76 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฝึกวาดลายไทย เล่ม 1 (พื้นฐานลายกระหนก)
NC335.ก1 .น63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา : โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับป่าภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส - ยะลา
QK364 ช54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาพพิมพ์ลิโธกราฟบนแม่พิมพ์ไม้
NE1225 .ธ22 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาพยนตร์ไทย
PN1993.5.ท9 ภ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รู้แจ้งเห็นจริง : รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์
HB180.ท9 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ลำธารริมลานธรรม เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้ ฉบับสมบูรณ์
BQ6140 .พ465 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลกาภิวัตน์
HM831 .พ94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = The science of teaching Thai as a foreige language
PL4157 .ร724 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สังฆราชสาธุจริยา บันทึกเกียรติประวัติพระสรณังกรสังฆราชเถระ
BQ940 อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส
PQ71 .ป62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านสถาปัตยกรรม = Reading architecture
NA2750 .ศ46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...