แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

การเมืองโมเบียส
JQ1745 .ว633 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iran : the crossroads of civilization จุดบรรจบอารยธรรมโลก
DS259.2 .อ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The dining universe : จักรวาลควันโขมง
PL4209.4.อ48 ด73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เพราะฉันดื่ม ฉันจึงอยู่ = I drink therefore I am
GT2885 .ส24 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Applied Arts
v.32 no.2 May - Jun 2017

Conservation and Management of Archaeological Sites
v.19 no.1 2017

Domus
no.1013 May 2017

The Burlington Magazine
v.159 no.1371 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

A street cat named bob = บ๊อบแมวเพื่อนคน
DVDTM1918
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The red turtles = เต่าแดง
DVDTM1930
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sing = ร้องจริง เสียงจริง
DVDTM1921
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้ = If cat disappear from the world
DVDTM1917
รายละเอียดเพิ่มเติม...