แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Operative design : a catalogue of spatial verbs
N7430.7 .D56 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยู่กับความซับซ้อน = Living with complexity
T14.5 .น54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Milan : beyond a design city
DG654.2 .ม64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Architectural Design
v.87 no.3 May - Jun 2017

Craft
May - Jun 2017

Sculpture
v.36 no.4 May 2017

Journal of Archaeological Method and Theory
v.24 no.2 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้ = If cat disappear from the world
DVDTM1917
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Snowden = สโนว์เดน อัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจ
DVDTM1925
รายละเอียดเพิ่มเติม...

La La land = นครดารา
DVDTM1916
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Allied = สายลับพันธมิตร
DVDTM1928
รายละเอียดเพิ่มเติม...