แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

ไหว้สมเด็จครูนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ท้องพระโรงวังท่าพระ
DS582.54.น46 ห96 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Legionary คู่มือทหารโรมัน
U35 .ม63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Nerd of microsoft
PL4209.4.ส94 ด73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

National geographic 125 years : ภาพถ่ายในตำนาน การผจญภัย การสำรวจ และการค้นพบที่เปลี่ยนโลก
G3.น75 จ73 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Sculpture
V.36, No.6

AD
June 2017

Interni
June 2017

World Archaeology
Oct. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

John Wick 2 = จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
DVDTM1953
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Manchester by the sea = แค่--ใครสักคน
DVDTM1943
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Apprentice = เพชรฆาตร้องไห้เป็น
DVDTM1955
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rings = เดอะ ริง คำสาปมรณะ 3
DVDTM1947
รายละเอียดเพิ่มเติม...