แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

แอดเวนเจอร์ออฟเมอฤดี ฉบับ Paris syndrome
DC33.8 .ค63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Nerd of microsoft
PL4209.4.ส94 ด73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชาติพันธุ์รังนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Birds' nests, business, and ethnicity in Southeast Asia
HD9438.ร62 ก75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดั่งสลักและขัดเงา : หนังสือรวบรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
PL4208.4 .ด62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Art Journal
March - May 2017

Archive
Vol.03-2017

Archaeology
July / August 2017

Sculpture
V.36, No.6

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Colonia = โคโลเนีย หนีตาย
DVDTM1949
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Unit 7 = ยูนิต 7 เด็ดหัวทรชน
DVDTM1948
รายละเอียดเพิ่มเติม...

John Wick 2 = จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
DVDTM1953
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Devil's Path = สาส์นลับฆาตกรโหด
DVDTM1960
รายละเอียดเพิ่มเติม...