แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2018

ตามรอยทาง ธ สร้างไทย = Royal Guidance for National Connectivity
DS586.8 .ต634 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สงครามกลางเมืองสเปน = The Spanish civil war
DP269 .น72 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ระบบคมนาคมทางบกกับเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2559
HE5693.55 .พ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

2310 กรุงธนบุรีผงาด
DS579.1 .ส72 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2018

Architectural Record
2018 v.206

Shotenkenchiku
2018 v.63

Design Studies
2018 v.58

Applied Arts
2018 v.33

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2018

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่