แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

The art of D*Face : one man & his dog
N6797.D433 A4 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wifredo Lam : the Ey exhibition
ND305.L36 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

50th publication design annual
Z246 .S63 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Impressionism : the art of landscape
ND192.I4 I45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Shotenkenchiku
2018

Journal of Field Archaeology
2017

Asian art news
2017

Journal of Anthropological Archaeology
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

American made = อเมริกัน เมด
DVDTM2035
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bushwick = สู้ยึดเมือง
DVDTM2037
รายละเอียดเพิ่มเติม...

What happened to monday = 7 เป็น 7 ตาย
DVDTM2026
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The treacherous = ทรราช โค่นบัลลังก
DVDTM2027
รายละเอียดเพิ่มเติม...