แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

อ่านสถาปัตยกรรม = Reading architecture
NA2750 .ศ46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wifredo Lam : the Ey exhibition
ND305.L36 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sites of modernity : Asian cities in the transitory moments of trade, colonialism, and nationalism
CB415 .S57 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of D*Face : one man & his dog
N6797.D433 A4 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Mark
2017

Design Studies
2017

Smithsonian
2017

Journal of Anthropological Archaeology
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Tulip fever = ดอกชู้ลับ
DVDTM2039
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวคะนอง = By the time it gets dark
DVDTM2023
รายละเอียดเพิ่มเติม...

American made = อเมริกัน เมด
DVDTM2035
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ = Your name
DVDTM2030
รายละเอียดเพิ่มเติม...