แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Package design in Japan
R TS195.A1 P23 2015 v.16
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Food and wine tourism : integrating food, travel and terroir
G155.A1 C76 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Otto Dix : der böse Blick = Otto Dix : the evil eye
N6888.D5 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Machine project : the platinum collection (live by special request)
N6512.7 .M33 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

South East Asia Research
2018

Architectural Design
2018

House & Garden
2018

Domus
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Coco = โคโค่ วันอลวน วิญญาณอลเวง
DVDTM2043
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธุดงควัตร = Wandering
DVDTM2041
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wonder = ชีวิตมหัศจรรย์วันเดอร์
DVDTM2059
รายละเอียดเพิ่มเติม...