แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

หมอฝรั่งในวังสยาม = A physician at the court of Siam
DS582.57 .ส45 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

How to read a painting : lessons from the old masters
ND1145 .R965 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bejewelled treasures : the Al Thani collection
NK7376.A1 S77 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Orafo Italiano
2018

Wallpaper
2018

Vogue
2018

Architectural Design
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Wonder = ชีวิตมหัศจรรย์วันเดอร์
DVDTM2059
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mary and the witchs flower = แมรี่ผจญแดนแม่มด
DVDTM2051
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Julieta = จูเลียต้า
DVDTM2046
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The magician = นักมายากลเจ้าเสน่ห์แห่งโชซอน
DVDTM2050
รายละเอียดเพิ่มเติม...