แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2561

1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้
PL4209.4.ว65 ห36 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า
DS527.7 .ภ43 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ : (แต่ไม่เคยรู้ เพราะหลงนึกว่ารู้ๆ ดีกันอยู่แล้ว)
HQ1750.56 .ธ63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย
PN1993.5.ท9 อ73 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


123 ไปสู่กวีนิพนธ์อิสระ = 123 towards a free poetry
PL4209.1.ก635 ห37 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

2310 กรุงธนบุรีผงาด
DS579.1 .ส72 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร
DS554.4 .ภ43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A Brief economic history of land rights in Thailand : from the Sukhothai period to the end of King Chulalongkorn's reign
HD1331.T5 T43 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


A brief history of Lan Na : Northern Thailand from past to present
DS588.N66 P45 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

All about China : stories, songs, crafts and more for kids
DS706 .B74 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ancient sites of Southeast Asia : a traveler's guide through history, ruins, and landscapes
DS523 .C45 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Buddhist narrative in Asia and beyond : in honor of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on her fifty-fifth birth anniversary
N8193.A75 B83 2010 V.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Charismatic monks of Lanna Buddhism
BQ555 .C458 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Confessions of a Eurasian woman : a destiny in 1920s Vietnam
PQ2605.H65A2 C65 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Construction drawings and details for interiors
TH2031 .K535 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Design for experience : where technology meets design and strategy
TS171.4 .K55 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Design readiness for landscape architects : drawing exercises that generate ideas
SB469.6 .S65 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fundamentals of residential construction
TH4811 .A45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

L'histoire de France racontée par les chateaux
DC20 T56 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lighting design basics
TH7703 .K37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Mapping cultural nationalism : the scholars of the Burma Research Society, 1910-1935
DS530.3 .B67 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

One million ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น
PL4209.4.ภ66 ว64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Projecting city : unlock the boundary
NA9256.6.ก4 อ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Protecting Siam's heritage
DS567 .P76 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Sustainable stormwater management : a landscape-driven approach to planning and design
TD657.4 .L57 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The architecture reference + specification book : everything architects need to know every day
NA2540 .M355 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The economic conditions of North-Eastern Siam (1929)
HC445 .M39 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The history of Siam, 1688
DS578.6 .B55 2003
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The interior design reference + specification book : Everything interior designers need to know every day
NK2115 .G76 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The kings of Ayutthaya : a creative retelling of Siamese history
DS578.12 .S63 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Three women of Annam : womanhood in 1920s Vietnam
PQ2605.H65A2 T74 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

UNESCO in Southeast Asia : World Heritage sites in comparative perspective
DS523 .U53 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Vibrancy in stone : masterpieces of the Dà Nã̆ng Museum of Cham sculpture
NB1014 .V53 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Warring societies of pre-colonial Southeast Asia : local cultures of conflict within a regional context
DS526.4 .W37 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กังโอ้วสัวะ เรื่องเล่ายุทธจักร
DS721 .ฮ57 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กับดักฝูงมนุษย์ = Human traps
PL4209.4.ก635 ก63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การถ่ายภาพดิจิทัล = Digital photography
TR267 .อ75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวางผังและออกแบบเพื่อการเติบโตอย่างฉลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน = Planning and designing for smart growth & sustainable development
NA9031 .ส65 2561 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เก็จแก้วกรองกานท์
PL4209.1.ส7424 ก74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์สถานภาพความรู้ปัจจุบัน : สถานภาพความรู้ปัจจุบัน
HN700.55.ก8 ค56 2560 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภูเก็ต พ.ศ. 2500-ปัจจุบัน
HC445.ฮ7ภ7 ล46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือทำสวนเบื้องต้น = A beginner's guide to gardening
SB450.97 .ท66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เงินหรือชีวิต = Your money or your life
HG179 .ร935 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ
BQ4570.ก65 ส74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


จีมุ้ย : โหราศาสตร์จีน ศาสตร์ลี้ลับพันปีจากดวงดาวฉบับสมบูรณ์
BF1714.จ6 ห36 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.
JQ1741.ก1 จ74 2561-62
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชาติพลาสติก : ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ผ่าน "ความเป็นไทย" = Plastic nation the curse of thainess in Thai-Burmese relations
DS575.5 พ4ป56 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชีวประวัติและผลงานช่างภาพ Portrait และสารคดีชื่อดังระดับโลก
TR139 .ก63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ซกเชน : คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง = Dzogchen : the self-perfected state
BQ7662.4 .น54 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ซากุระ, ซาโยนาระ = Sakura, sayonara
DS812 .ต62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน-ล้านนา
ML345.ท97ต5 ส65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้นตระกูลและสายสกุล เจ้าบ้านเมืองไทย
CS1254 .ก624 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ตามรอยทาง ธ สร้างไทย = Royal Guidance for National Connectivity
DS586.8 .ต634 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถอดรหัสไทย = Decoding Thainess
DS571 .ถ53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถ้อยคำสำนวนล้านนา
PL4195.ห7 ส46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ
Z1003.5.ท9 ค63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ธุรกิจค้าปลีกกับสังคมไทยร่วมสมัย
HF5429.6.ท9 จ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นกไทยในบันทึกและความทรงจำ : ปลายทางหิมาลัย เล่ม 11
QL691.ท9 ส736 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นครเชียงตุง
DS530.9.ช94 พ95 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นายคำ = Wordmasters : ตำนานนักเขียนโลก
PN466 .ช75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บุคคลและสถานที่สำคัญในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
DS577.22 .บ72 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์รถถังโลก = The world's greatest tanks : an illustrated history
UG446.5 .ฮ85 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา
DS588.ห7 ส743 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18
HC445.ฮ7ต9 ก55 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. 2325-2540
HC445.ฮ7ต9 ว64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 = History of World War II
D743 .น65 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์อินเดีย = History of India
DS423 .ร24 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000
DS525 .ส74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ผ่อผนังฟังนิทาน
GR312 .อ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฝ่าสมรภูมินอร์มังดี = The breakthrough of Normandy
D756.5.น54 ป62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พงศาวดารไทใหญ่
DS560 .น44 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธกิจ 45 พรรษา
BQ893 .ส74 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3
DS581.3.พ4 ท63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระอาทิตย์เล่นน้ำ = Sun-shower : กวีนิพนธ์ 3 ภาษา
PK2598.ป46 พ45 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย ค.ศ. 1931-2016 (พ.ศ. 2474-2559)
HC445.ฮ7ต5 พ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2398-2519
HC445.ฮ7ต4 พ72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พัฒนาการภาษาลาว
PL4236 .ร63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พุทธปฏิมา : งานช่างพลังแห่งศรัทธา
N8193.2 .ศ624 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พุทธปฏิมา : งานช่างพลังแห่งศรัทธา
N8193.2 .ศ624 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พุทธอภิปรัชญา : ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์ และสังสารวัฏ
B162 .ป47 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เพศและวัฒนธรรม = Gender and culture
HQ1399 .ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม
GN35 .อ46 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มองพม่า : ประวัติศาสตร์สังคม อำนาจ และประชาธิปไตย = Burma at a glance : social history, power and democracy
DS527.4 .ม52 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มิคาเอล วิทท์มันน์ เสือรถถังไทเกอร์แห่งนาซีเยอรมัน = Michael Wittmann tiger ace of Nazi Germany
D793 .น64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เมืองในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
HC445 .ช43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แมวสีเทากับบทเพลงที่แตกพัง = Nine lives the broken song
PZ90.ท9 ท45ม85 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เยิรเงาสลัว : In praise of shadows
PL839.A7 ท655 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รหัสวัฒนธรรม : บททบทวนความเข้าใจว่าด้วย "คนไทย" และสังคมไทย
HN700.55.ก8 ร56 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ระบบคมนาคมทางบกกับเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2559
HE5693.55 .พ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รามเกียรติ์ ร้อยแก้วประกอบคำกลอน (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1) ฉบับสมบูรณ์
PL4209.2.ร6 ร644 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เร็วไม่ว่าช้าให้เป็น = In praise of slowness : how a worldwide movement is challenging the cult of speed
BJ1498 .ค64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วรรณคดีวิจารณ์
PN81 .ว64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วัฒนธรรมคืออำนาจ : ปฏิบัติการแห่งอำนาจ ตัวตนและชนชั้นใหม่ในพื้นที่วัฒนธรรม
HM831 .ว63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันวานอันไร้สาระ : The emptiness of yesterday
PL4209.4.ว6355 ว63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วาดไว้ในอิตาลี
DG430.2 .พ64 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศสในกระแสเศรษฐกิจโลกจากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ
DA566.7 .ก74 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ศรัทธาวิวัฒน์ : การปรับตัวเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ
DS570.ล53 พ63 2555 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศศิ สเก็ตช์บุ๊ค 28 วันในยุโรปตะวันออก
PL4209.4.ศ56 ศ56 2561 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศศิ สเก็ตช์บุ๊ค 28 วันในยุโรปตะวันออก
PL4209.4.ศ56 ศ56 2561 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนและดนตรีไทย ลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
DS589.พ255 ศ66 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ศิลปะไทยเรียนให้รู้ดูให้เข้าใจ
N7321 .จ665 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สงครามกลางเมืองสเปน = The Spanish civil war
DP269 .น72 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สงครามกลางเมืองอังกฤษ = The English civil war
DA405 .ภ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สงครามญี่ปุ่นความทรงจำ = Japan's holy war
DS584.7 น43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สถาปัตยกรรมธรรมชาติ : แบบแปลนบ้านดิน
TH4818.ด6 ส435 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สเปซซินแท็กซ์ : หนึ่งการศึกษาสัณฐานวิทยา
NA2770 .อ44 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สรรพสัตว์ในป่าหิมพานต์
N7660 .น63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สะพายเป้เที่ยว สุนทรียะแห่งยุโรปกลาง
DAW1015 .ก62 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สิทธิมนุษยชนในอิสลาม
BP173.44 .ส73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนทางปฏิวัติ...ไปสู่...สถาปัตยกรรมไทยยุคใหม่ : รายงานวิจัย
NA2543.ส63 จ46 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยุธยาคราเสียกรุง ครั้งที่ 1 และ 2 ฉากสุดท้ายของอาณาจักรอันรุ่งเรือง
DS578.9 .จ63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อักขรวิธีภาษาเขมร
PL4321 .ว63 2561 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วาทกรรม ชีวิตประจำวันและโลกที่เปลี่ยนแปลง = Power unbound : language
HM1256 .ช94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อียิปต์โบราณใน 30 วินาที : ความสำคัญ 50 อย่างในอารยธรรมอมตะ อธิบายสั้นๆ เรื่องละครึ่งนาที
DT61 อ67 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โอชะแห่งล้านนา : มรดกวัฒนธรรมอาหารเมือง
TX724.5.ท9 ส64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...