แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี
DS579 .ส73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จับเทรนด์มาสร้างเป็นนวัตกรรม = Trend-driven innovation
HF5415.5 .จ637 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรัชญาทั่วไป
B99.ท92 ส94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sleep tight wake bright = นอนสดชื่นตื่นสดใส
TX907.5.ท9 พ94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Architectural record
v.205 no.4 Apr 2017

Leonardo
v.50 no.2 2017

The Art of Jewellery
v.16 no.4 Apr 2017

Idea
v.65 no.378 Jul 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Moonlight = มูนไลท์
DVDTM1914
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Allied = สายลับพันธมิตร
DVDTM1928
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Snowden = สโนว์เดน อัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจ
DVDTM1925
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้ = If cat disappear from the world
DVDTM1917
รายละเอียดเพิ่มเติม...