แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

แมนดรากอร่า = The mandragola
PQ4627.ม85 ม83 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mr. Wing : ปีกเดียวดายของชายผู้โชคดี.
PZ90.ท9 ล83ป67 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใครๆ ก็ไปเที่ยวออสเตรีย+บาวาเรีย
DU105.2 .อ94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Interni : the magazine of interiors and contemporary design
no.5 May 2017

Conservation and Management of Archaeological Sites
v.19 no.1 2017

The Burlington Magazine
v.159 no.1371 Jun 2017

Abitare
Apr 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Sing Street = รักใครให้ร้องเพลงรัก
DVDTM1931
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The red turtles = เต่าแดง
DVDTM1930
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nocturnal animals = คืนทมิฬ
DVDTM1929
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bridget Jones's bab = บริดเจ็ท โจนส์ เบบี้
DVDTM1920
รายละเอียดเพิ่มเติม...