แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Full-time director, part-time loser : ชีวิตลองเทคของผู้กำกับที่กำกับอะไรในชีวิตไม่ได้เลยสักอย่าง
PN1995.9.ผ72 ธ37 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The sound of colors : โลกลับยามหลับตา
PZ90.ท9 ล83ล92 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Interni : the magazine of interiors and contemporary design
no.5 May 2017

Abitare
Apr 2017

Sculpture
v.36 no.4 May 2017

Architectural Design
v.87 no.3 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

A street cat named bob = บ๊อบแมวเพื่อนคน
DVDTM1918
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rogue one : a star war = โร้ด วัน : ตำนาน สตาร์วอร์ส
DVDTM1923
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้ = If cat disappear from the world
DVDTM1917
รายละเอียดเพิ่มเติม...