แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2016

การแต่งนวนิยาย
PN3365 .ส445 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้หญิงห้ามเข้า
BQ4570.ส3 ผ753 2548
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Global change
PL4209.4.ว46 ก94 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรัชญาสาธารณะ
JK468.จ45 ซ87 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2016

African Archaeological Review
Vol.33, No.1

Smithsonian
Mar. 2016

Mark
No. 61, Apr-May 2016

American Anthropologist
Vol.118, No.1

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2016

Victor Frankenstein = วิคเตอร์ แฟรงเกนสไตน์
DVDTM1869
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Parasyte 2 = ปรสิต 2
DVDTM1881
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Vatican tapes = สวดนรกลงหลุม
DVDTM1870
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Goosebumps = คืนอัศจรรย์ขนหัวลุก
DVDTM1872
รายละเอียดเพิ่มเติม...