แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

A dream to die for ล้ม 3,000 ครั้งเพื่อชนะฝันเดียว
LB2376.4 .ม63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A long way home : 71 วันปลายทางคือบ้านระหว่างทางคือเรา
G465 .ภ27 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Conditional design : an introduction to elemental architecture
NA2765 .D55 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Everyday story 2
PL4209.4.ว25 อ75 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Full-time director, part-time loser : ชีวิตลองเทคของผู้กำกับที่กำกับอะไรในชีวิตไม่ได้เลยสักอย่าง
PN1995.9.ผ72 ธ37 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Future : ปัญญาอนาคต
PL4209.4.ภ66 ฟ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Introducing anthropology
GN281 .P685 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Iran : the crossroads of civilization จุดบรรจบอารยธรรมโลก
DS259.2 .อ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Kyoto selected
DS897.ก84 ณ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Milan : beyond a design city
DG654.2 .ม64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Mr. Wing : ปีกเดียวดายของชายผู้โชคดี.
PZ90.ท9 ล83ป67 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nonviolence : สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ
HM1281 .ช65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Operative design : a catalogue of spatial verbs
N7430.7 .D56 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sleep tight wake bright = นอนสดชื่นตื่นสดใส
TX907.5.ท9 พ94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The ancient history of U Thong, city of gold : a scientific study of the gold from U Thong
DS567 .B45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The border คน พรมแดน รัฐชาติ
GN635.ท9 ย55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The dining universe : จักรวาลควันโขมง
PL4209.4.อ48 ด73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The sound of colors : โลกลับยามหลับตา
PZ90.ท9 ล83ล92 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...


View finder : ออกไปเจอบอลติก
D966 .ช33 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

What is called thinking?
BF455 .H45 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

What paintings say : 100 masterpieces in detail
ND1145 .H355 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
BC177 .จ75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies
JF56.ท9 ช94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเมืองโมเบียส
JQ1745 .ว633 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเมืองเรื่องเล่าพระเจ้าตากหลัง 2475
DS579.1 .ป34 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม
SB472.45 .อ464 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


แก่นชีวิตความคิดฝัน
HN700.55.ฮ9พ6 ส36 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โขงนทีสีทันดร
DS523.2 .ธ64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่
DS570.ม6 ค35 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คมปัญญาจักรพรรดิเฉียนหลง
DS754.82 .อ37 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ความลับของนางฟ้า
G465 .ต943 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คอร์รัปชันในสังคมสีเทา = Corruption
JF1525.ค54 ด83 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คำฉันท์ : วรรณลีลา มรดกชาติ ความรู้อันจำเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีคำฉันท์
PL4206 .ท55 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คำหมูหมู
PN6095.ท9 ห47 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016
QA76.774.M435 ส73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่องมือ "สร้างนวัตกรรม สำหรับ "คนธรรมดา" = The 4 lenses of innovation
HD58.8 .ก653 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่องหมายกับความหมาย = Crack the code of sign, symbol, and logo design
NC1002.L63 พ23 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่องหมายกับความหมาย = Crack the code of sign, symbol, and logo design
NC1002.L63 พ23 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ใครๆ ก็ไปเที่ยวยุโรปตะวันออก : ออสเตรีย, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, โปแลนด์, ฮังการี
DJK19 .อ35 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใครๆ ก็ไปเที่ยวยุโรปตะวันออก เล่ม 2 : ฮังการี, โครเอเชีย, สโลวีเนีย, โรมาเนีย, บัลแกเรีย
DJK19 .พ62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใครๆ ก็ไปเที่ยวเยอรมนี
DD43 .อ36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใครๆ ก็ไปเที่ยวออสเตรีย+บาวาเรีย
DU105.2 .อ94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ใครๆ ก็ไปเที่ยวอิตาลี
DG430.2 .อ35 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จอมนางวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
DS570.4 .ก64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จับเทรนด์มาสร้างเป็นนวัตกรรม = Trend-driven innovation
HF5415.5 .จ637 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จากเรียนรู้สู่เรียนคิด = Re-learning
LA1221 .ส736 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


จารึกในประเทศไทย เล่ม 1
CN1220 .ศ633 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จารึกในประเทศไทย เล่ม 2
CN1220 .ศ633 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าชายเดียวดายในอาณาจักรล่องหน = The Invisible Kingdom
PZ90.ท9 ร985จ72 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา = Aging society
HQ1064.ท9 ว47 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการครอบงำเชิงสัญลักษณ์
HM621 .ช64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชินกาลมาลินีและจามเทวีวงส์ : ตำนานบ้านเมืองล้านนา ตำนานพระศาสนาห้าพัน
PL4208.9.ห7 อ33 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชีวิตดีดีที่ลงตัว = Life is better
PZ90.ท9 ส656 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เชียงใหม่ art guide
N7322.ช9 ช85 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


โซเวียตสมัยสตาลิน = Stalin's Soviet
DK268.4 .ส65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดนตรีคลาสสิก : ภาคทฤษฎี
MT6 .ณ64ด33 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดนตรีลิขิต : รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
ML3797 .ณ62 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นผู้พูดภาษาตระกูลไท เล่ม 1
NA7435.ก1 อ463 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ
DS582.77 .ถ85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เที่ยวไปทึ่งไป
G163 .อ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน (ฉบับปรับปรุง)
DS575.4 .ท955 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ธรรมเนียมความเชื่อญี่ปุ่นในวรรณกรรมสมัยเฮอัน
DS821 .อ45 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นานาผู้คน = Diversified people
DS570.2 .อ744 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทานอีสัส = Esus's fables
RC87 .จ63 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิทานอีสัส = Esus's fables 2
RC87 .จ63 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นิยายอีสัส
RC87 .จ632 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บทกวีดีเด่นของโลก : แด่ชีวิตและความรัก
PN1075 .บ32 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บทละครฝรั่งเศสผู้เที่ยงธรรม = Les justes
PQ2605.ก6 บ34 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น
DS586.8 .ธ24 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติความคิดฝรั่งเศส = Histoire de la pensee Francaise
B1805.ท9 พ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา = Global economic history : a very short introduction
HC51 .อ64 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี
DS579 .ส73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
DS578 .ว462 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรัชญาทั่วไป
B99.ท92 ส94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ฝรั่งเศส เที่ยวเมืองแฟชั่นสีสันแห่งยุโรป = France
DC29.3 .ด66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พันแปดร้อยไมล์จากพม่าสู่สยาม : ปฏิบัติราชการลับในเมืองเชียงตุง = A soldier's memories in peace and war chapter VII
DA68.32.ย63 พ63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พื้นที่สันติวิธีหนทางสังคมไทยความรู้ความลับความทรงจำ = Nonviolence space Thailand future knowledge secret memory
HM1281 .พ73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เพราะฉันดื่ม ฉันจึงอยู่ = I drink therefore I am
GT2885 .ส24 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
NK4556.6.ก1 ธ36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิปัญญาแห่งศตวรรษ : บทสนทนาข้ามพรมแดนความรู้ของผู้ทรงปัญญา = Uncommon wisdom : conversations with remarkable people
BL265.ฟ6 ค65 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มนุษย์กรุงเทพฯ
DS589.ก455 ข56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แมนดรากอร่า = The mandragola
PQ4627.ม85 ม83 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ยล เยี่ยม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
G156.5.ว63 บ73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ยาดแย่งการพัฒนาและความทันสมัยในลาว
DS555.84 .ย63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รากฐานวรรณกรรมภาคใต้
PL4208.9.ต9 ป454 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ราชสกุลสยาม
CS1254 .ก625 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ราชาสถานนิทานตื่นนอน
DS485.ร62 ธ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เร็วไม่ว่าช้าให้เป็น = In praise of slowness : how a worldwide movement is challenging the cult of speed
BJ1498 .ฮ55 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรื่องชาวบ้าน
PL4209.4.พ623 ร82 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรื่องเล่าและตำนานอยุธยาอาณาจักรสยามสมัยรุ่งเรือง
DS589.พ24 ว63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เรื่องอินเหนาฉบับลาว : ความสัมพันธ์กับเรื่องอิเหนาฉบับไทยและลักษณะเด่นในฐานะวรรณคดีลาว
PL4236.5 .ธ63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลอเรนซ์แห่งอาราเบีย = Lawrence of Arabia
D568.4.ล54 ส74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลกเร้นลับของกลิ่นหอม = Fragrant : the secret life of scent
QP458 .อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลกใหม่ในสวรรค์ : พุทธคยาที่ฉันเห็น
BQ6480 .ฮ13 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วรรณกรรมล้านนาคัดสรร : วรรณกรรมพรรณนาอารมณ์
PL4208.9.ห7 ฉ634 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วรรณคดีไทยไดเจสต์
PL4200.5 .ช36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัดสวนดอก : สุสานหลวงของเจ้านายฝ่ายเหนือ
BQ6337.ช92ส53 ว63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิถีวิจัยในมหาสมุทรความรู้ : ปัญญาจากประสบการณ์ของ 8 นักวิจัยชั้นครู
Q180.ก1 ว66 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วิธีวิทยาวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน : บทสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเทศไทยและประสบการณ์จากต่างประเทศ
H62 .ส645 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เศรษฐศาสตร์ (ฉบับทางเลือก) = Economics : the user's guide
HB171 .ฮ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก = The Korean war and the armistice system
DS918 .ป64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมการคอร์รัปชั่น : แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย
JQ1745.ก55ค54 ส43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สร้างบ้านแปงเมือง
DS571 .ศ465 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสียงของศตวรรษ : สังเขปแนวคิดและเทคนิคของ 10 นักแต่งเพลงสมัยใหม่
ML430 .อ36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังเล็กๆกับเด็กน้อยๆ
PN1995.9.ด73 ก64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หนังสือเล่มที่ก้าว
PN2889.79.อ63 ส46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยากบอกเธอ = Lovely Ddong Gu Ree
PZ90.ท9 ป622อ46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยู่กับความซับซ้อน = Living with complexity
T14.5 .น54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี มรดกความทรงจำแห่งสยามประเทศ เล่ม 1
DS578 .อ94 2559 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี มรดกความทรงจำแห่งสยามประเทศ เล่ม 2
DS578 .อ94 2559 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อาหารไทยมาจากไหน?
SB191.ข6 ส726 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อินเดียมหัศจรรย์ : ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรรมของอนุทวีปอินเดียก่อนการเข้ามาของมุสลิม = The wonder that was India
DS425 .บ87 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...