แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา = Aging society
HQ1064.ท9 ว47 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The sound of colors : โลกลับยามหลับตา
PZ90.ท9 ล83ล92 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าชายเดียวดายในอาณาจักรล่องหน = The Invisible Kingdom
PZ90.ท9 ร985จ72 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คอร์รัปชันในสังคมสีเทา = Corruption
JF1525.ค54 ด83 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Interni : the magazine of interiors and contemporary design
no.5 May 2017

MD
no.6 Jun 2017

Lurzer's int'l archive
v.2 2017

Graphische Kunst
no.1 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

The water diviner = จอมคนหัวใจเทพ
DVDTM1927
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Elle = แอล แรง ร้อน ลึก
DVDTM1915
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rogue one : a star war = โร้ด วัน : ตำนาน สตาร์วอร์ส
DVDTM1923
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Arrival = ผู้มาเยือน
DVDTM1922
รายละเอียดเพิ่มเติม...