แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Everyday story 2
PL4209.4.ว25 อ75 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเมืองเรื่องเล่าพระเจ้าตากหลัง 2475
DS579.1 .ป34 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
NK4556.6.ก1 ธ36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โขงนทีสีทันดร
DS523.2 .ธ64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Architectural Design
v.87 no.3 May - Jun 2017

Creative Review
Apr 2017

Detail
no.5 May 2017

Journal of Archaeological Method and Theory
v.24 no.2 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

The red turtles = เต่าแดง
DVDTM1930
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A street cat named bob = บ๊อบแมวเพื่อนคน
DVDTM1918
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rogue one : a star war = โร้ด วัน : ตำนาน สตาร์วอร์ส
DVDTM1923
รายละเอียดเพิ่มเติม...