แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

30 ปี ชีวิตห่วยสัส
PL4209.4.ก36 ส64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

60 ปี พระบารมีปกฟ้า เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี
ส DS586 .ห25 2554 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

60 ปี พระบารมีปกฟ้า เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี
ส DS586 .ห25 2554 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

9 สู่สวรรคาลัย = Journey to Heaven
ส DS586.8 ก757 2560 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Addressing loneliness : coping, prevention and clinical interventions
BF575.L7 A33 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Approaches to Greek myth
BL790 .A66 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ASEAN archaeologies in the 21st century : the first international symposium in honer of Professor Chin You-Di
CC115.ช65 ก64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Building construction illustrated
TH146 .C47 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Catching the light : a journey across Myanmar
DS527.7 .N45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Children reading picturebooks : interpreting visual texts
LB1067.5 .A75 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Classical mythology : the basics
BL783 .M37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Cold War monks : Buddhism and America's secret strategy in Southeast Asia
BQ4570.S7 F67 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Crossover picturebooks : a genre for all ages
Z1033.P52 B43 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Death and the maiden : girl's initiation rites in Greek mythology
BL795.G57 D43 1989
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Destination architecture : the essential guide to 1000 contemporary buildings
NA687 .D47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Developing children's critical thinking through picturebooks : a guide for primary and early years students and teachers
LB1590.3 .R63 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Essential architecture : the history of western architecture
NA200 .E734 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gertrude Bell : queen of the desert, shaper of nations
DS61.7.B37 H68 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

House of Maskati : one Indian family's Siamese textile legacy
HD9866.T54M37 R66 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


How to paint CG
T385 .ด78 ล.1,c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Indian journal of Tai studies volume XVII, October 2017
DS523.4.T35 I53 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Innocence, heterosexuality, and the queerness of children's literature
PR830.C513 P84 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Interpretations of Greek mythology
BL782 .I58 1987
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Journey to heaven = 9 สู่สวรรคาลัย
S DS586.8 .J68 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lao postcards by Alfred Raquez : a collection of his 166 postcards from 1906
DS555.7 .A54 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lao postcards by Houel, Barbat, Mottet, & Others
DS555.7 .A542 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Letters from ST. Petersburg : a Siamese prince at the court of the last Tsar
DS582.5 .L47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


LGBT studies and queer theory : new conflicts, collaborations, and contested terrain
HQ76.25 .L54 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Loneliness and longing : conscious and unconscious aspects
BF575.L7 L65 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mourning art & jewelry
NK7309 .D45 2004
รายละเอียดเพิ่มเติม...

New directions in picturebook research
PN1009.A1 N39 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Phuket Days : life in the island fast lane
DS589.P754 C35 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Picturebooks : representation and narration
PN1009.A1 P53 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Principles infographic : เปลี่ยนข้อมูลเข้าใจยากให้เป็นภาพที่ทรงพลัง
P93.5 .จ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Queering teen culture : all-American boys and same-sex desire in film and television
PN1995.9.Y6 D45 2006
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Read to success ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ
LB1050 .อ62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Reading sexualities : hermeneutic theory and the future of queer studies
PN56.H57 H36 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Siam and World War I : an international history
D520.T5 H45 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Sombat Sayam : the Siam Society collection
N7321 .S66 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The desert and the sown : travels in Palestine and Syria
DS94 .B44 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The language of fashion
GT511 .B37 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Routledge companion to medieval iconography
N5975 .R68 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The Sdok Kak thom inscription
CN1230.C3 S25 2005 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Tourism : principles and practice
G155.A1 T68 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Tourism : principles, practices, philosophies
G155.A1 G65 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Travel writing, form, and empire : the poetics and politics of mobility
G151 .T735 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กระจกหกด้าน
AC159 .จ756 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเงินอิสลาม : เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย = Critical issues on Islamic Banking and financial...
HG3368 .ร55 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเรียนรู้สู่ประเทศไทย 4.0 = Learning to be Thailand 4.0
LB1060 .ก645 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง : ทัศนะว่าด้วย ชีวิต สังคมและการเมือง = Out of my later years
QC16.อ9 อ97 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คนแคะ (ไม่แคระ) ฮากกาหงิ่น
DS570.จ6 ช655 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความบ้า ความเป็นอื่น และทุกขภาวะ = Madness otherness and suffering
PL4208.4 .ค56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความรู้เรื่องลูกปัดแก้วในงานโบราณคดีไทย
GN799.G53 ผ73 2559 c.5
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
NK4556.6.ก1 ร74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ
HV4602.55.ก4 ศ54 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนอาเซียน
GN635.อ75 ฐ64 2560 c.5
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดนตรีพื้นเมืองของไทย
M1824.ท9 ส63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถึงลูกชายเล็ก : พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 และลายพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
DS582.52 .ถ68 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เท่าดวงอาทิตย์
AC159.ป4543 ท73 2550
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นวมินทราชาธิราช = The Great King of Thailand
ส DS586.8 .ก94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นวมินทราธิราชรฤก = From here to eternity : our beloved King Bhumibol Adulyadej
ส DS586.6 .น54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แนวทางการวิจัยเพื่อการสร้างแบรนด์แฟชั่น = Research guidelines for building a fashion brand
HF5415.1255 .ด73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บางครั้งเราก็ลืมรักตัวเอง
PL4209.4.ว65 บ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 23 จังหวัดเชียงใหม่
DS589.ช94 ศ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากมุมมองเชิงคติชนวิทยา เล่ม 1- 2
DS560.72.ฮ95 จ85 ล.1,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผ้าลายในสยาม = Chintz in Thai history
NK8878.7.ก1 ป46 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ผาสุข อินทราวุธ
CC115.ผ64 ผ64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้หญิงในนวนิยายเขมร
PN56.5.ส3 ช64
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ
JQ1745 .ผ83 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2559
อ RA423 พ23 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พัดทดน้ำ : ประติมากรรมมีชีวิตแห่งลำน้ำหมัน
S616.ท9 อ735 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แม่เภา
AC159.ป4543 ม84 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รอยโรมันที่อู่ทองและภาคใต้ของประเทศไทย = Traces of the Roman world in U Thong and Southern Thailand
CJ6432 .บ55 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รู้ทันสันดานศัพทฝรั่งเศส ฉบับ Forget me not
PC2073 .ฑ843 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เรียนรู้เรื่องซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งกรุงเทพมหานคร
NA2880 .ร83 2560 c.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เล่าเรื่องความหลัง
DS568 .ส455 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลหศิลป์ ณ พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
NK6478.7ก3ก4 ศ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางโบราณคดี
BQ8915 .จ65 2559 c.5
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วัฒนธรรมโลงไม้ไทยในบริบทอาเซียน = Log coffin culture of Thailand in the Southeast Asian context
GT3325 .ร63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร = Journal of Fine Arts Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
N8.ท9 ศ66 2556 ล.1,c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร = Journal of Fine Arts Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
N8.ท9 ศ66 2557ล.1,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร = Journal of Fine Arts Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
N8.ท9 ศ66 2557 ล.2,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วารสารวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร = Journal of Fine Arts Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
N8.ท9 ศ66 2558 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร = Journal of Fine Arts Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
N8.ท9 ศ66 2559 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร = Journal of Fine Arts Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
N8.ท9 ศ66 2559 ล.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารหน้าจั่ว : ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 13 (มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559)
NA1521 .ว625 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วารสารหน้าจั่ว : ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 14 (มกราคม 2560 - ธันวาคม 2560)
NA1521 .ว625 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น = The history of Japanese art : life and faith
N7321 .ว63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะอีสาน : จากวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบันโดยสังเขป
N8193.ท9 ช546 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชูชีวินปวงชน
DS586.5.จ75 ด65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 : ประวัติศาสตร์สากล
D520.ท9 ฮ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สรุปรายงานเชิงนโยบาย ชุดโครงการวิจัย "ไทย-โลกมุสลิม : ความสัมพันธ์และนัยต่อการพัฒนา"
HD9016.ท92 ส47 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สัตตนาคาพญานาคราชและพระธาตุพนม
GR830.น6 อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หอมกลิ่นตาตามิ ตามรอยหนังและวัฒนธรรมญี่ปุ่น = The scent of tatami
DS821 .อ625 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หอศิลป์ ปาน บุญมี บุญศรี : 55 คน 55 ศรัทธา
ส ND1021 .ร54 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เหนือเกล้า 99.2
ส DS586.1 .ส646 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อันเป็นที่รัก 100 ปี ชาตกาล อาจารย์อัน นิมมานเหมินท์
NA1523.อ64 อ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฮูบแต้มในวัฒนธรรมลาว-ลาวล้านช้าง : ความโยงใยเชื่อมโยงสืบทอดรูปแบบกับฮูบแต้มอีสานของประเทศไทย
ND2835.ต5 ช537 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...