แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2561

1001 ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย
ND1145 .ห36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน
NA7115 .ว65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A genealogy of modern architecture : comparative critical analysis of built form
NA682.M63 F73 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Baan Thai now : the book of tradition Thai house
NA7435.A1 N57 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


CG Painting : School Days ขั้นตอนการทำงาน Digital painting จากเหล่านักวาดการ์ตูนมืออาชีพของญี่ปุ่น
T385 .ซ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

CG Painting : Sword & Magics ขั้นตอนการทำงาน digital painting
T385 .ซ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Critical content analysis of children's and young adult literature
PN1009.A1 C75 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Diversity in youth literature : opening doors through reading
PS153.M56 D58 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Drawing comics หัดวาดคอมิกส์สไตล์ "Marvel"
NC1764 .ล65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Everyday with Plants ทุกวันมีต้นไม้
SB435 .ศ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Finnish lessons 2.0 : ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์ = Finnish lessons 2.0 : what can the world learn from educational change in Finland?
LA1013.7 .ซ54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


From cover to cover : evaluating and reviewing children's books
PN98.B7 H67 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Goodbye days : a novel
PZ7.1.Z46 G66 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Graphic design : the new basics
NC997 .ล733 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

How to digital painting : คู่มือสอนวาดรูปและลงสีด้วยคอมพิวเตอร์
T385 .ฮ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Illustrator CC 2017 professional guide คู่มือฉบับสมบูรณ์
T385 .ว556 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Let's walk Seoul สองขาพาเดินเที่ยวโซล
DS925.ซ94 .ด64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nowhere girl
PL4209.4.จ743 น95 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Past ปัญญาอดีต
PL4209.4.ภ66 ป62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Photoshop CC 2017 Professional Guide
T385 .ก844 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The urban life of the Tang dynasty
DS749.3 .H83 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Wakaki four seasons
DS812 .บ72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Young adult literature : from romance to realism
PS374.Y57 C37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กรุงเทพฯ ลับสุดยอด : ปฏิบัติการเสรีไทยสายอังกฤษกับภารกิจกองกำลัง 136 ในสงครามโลกครั้งที่ 2
DS584.7 .ก65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กาดนัดบนดอย
PL4209.4.ร22 ก63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การกลับมาของเจ้าชาย (หนุ่ม) น้อย
PQ7798.28.ร94 .ก64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การยึดมั่นในอาชีพการเมือง = Politics as a vacation
JF2051 .ว75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือ = Deliberative policy analysis and planning
H97 .ป636 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การอ่านทำนองร้อยกรองไทย
PL4158 .น63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คน 35 แบบที่เราควรได้พบสักครั้งในชีวิต
BF636 .ซ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ครูคุณภาพสร้างได้
LB1025.3 .ก46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความจงรักภักดี และเรื่องสั้นอื่นๆ = Loyalty and other stories
PL801.อ63 ค56 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
BQ7185 .จ64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


คู่มือสะสมธนบัตรไทย รัชกาลที่ 9
HG1250.55 .ก52 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการแสดงนิทรรศการภาพจิตรกรรม "จงรักผ่านเส้นสี ภักดีผ่านพู่กัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
Ex ND1021 .ค94 2558 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฆาตกรรมชำนาญ = More forensics and fiction
RA1063 .ล94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง
GT3278 .ง624 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


งานศพ : ยุคแรกอุษาคเนย์
GT3278 .ส735 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ = Berets de processus d'archivage renaud
DS575.5.ฝ4 ด73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จดหมายเหตุฟอร์บัง
DS570.6.ฟ54 ฟ53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จักรพันธุ์ โปษยกฤต : ศิลปะมีชีวิต ผ่านมุมมอง เสริมคุณ คุณาวงศ์
N7323.จ6 ส75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกแม่ทัพใหญ่ผู้สำเร็จราชการในสงครามอานามสยามยุทธ์
DS581.34.บ35 ศ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชีวิตผมเปลี่ยนไปเมื่อได้เทพช้างมาเป็นกุนซือ
PL856.ม65 ช65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เชื่อสิเธอต้องทำได้ = Healing mentor
BF724 .อ92 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ซ่อนไว้ในหลืบของกาลเวลา : มิติชีวิตที่ไม่ได้เขียนไว้ของ ส. ศิวรักษ์
PL4209.4.ส74 ป46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ดาร์ตาญังกับสามทหารเสือ
PQ2228.ก4 .ด74ด64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ได้เวลาชาร์จพลัง : เคล็ดลับฟื้นพลังให้ชีวิตและการทำงานในทุกวัน = Are you fully charged? : the 3 keys to energizing your work and life
BF204.6 .ร85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตะลุยครัวทัวร์ซูเปอร์ฯ
TX714 .ฐ36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตามเสด็จฯ ต่างประเทศ
DS586.8 พ665 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ตำนานเทพเจ้าอียิปต์ = Egyptian mythology
BL2441.2 ณ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตำนานเมืองพม่า
DS528.5 .ด64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตำนานลูกหลานมังกรในแผ่นดินสยาม
DS570.จ6 ก63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เถื่อนแปด
PL4209.4.ว44 ถ833 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย = International relations theories : discipline and diversity
JZ1305 .ด63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทิพยประติมา : ที่มา ความหมาย 14 ทิพยเทพแห่งโชคลาภ-อุดมสมบูรณ์ของไทยและเอเชีย
BL1030 .อ47 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เทศบาล : พื้นที่ เมือง และกาลเวลา : กำเนิดและความเปลี่ยนแปลง 3 ทศวรรษแรกของเทศบาลประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเมือง
JS7153.3.ก2 ภ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย
DS586.8 .ท78 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


นาย ก.ศ.ร. กุหลาบแห่งกรุงสยาม
PL4209.ก73 บ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในหลวงรัชกาลที่ 9
DS586.8 .พ625 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านพอดี
NK2110 .บ6435 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์ไทย = History of Thailand
DS571 .ร24 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ประวัติศาสตร์เม็กซิโก (ฉบับปรับปรุงใหม่) = A new concise history of Mexico
F1226 .ป46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผักงอกและไมโครกรีน
SB339 .ผ625 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แผ่นดินโดยใด
PL4209.1.ช44 ผ83 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระมหากษัตริย์-ขุนนาง : นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ = The organization of Thai society in the early Bangkok period, 1782-1873
HN700.55 .ก8อ26 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบรัดเล
DS578.พ47 บ46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พุทธะในปราด้า = Prada Mandala : the essence of life and style
PL4209.4.พ45 พ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหน
BF481 .ก735 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาพร่างของปรารถนา
N8217.E6 อ735 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ภารตะ-สยาม? ผี พราหมณ์ พุทธ?
BL1165.ท92 .ค43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาษาเจ้า ภาษานาย : การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ 5
LA1221 .อ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิทัศน์ภาษาในล้านนา = Language landscape in Lanna (Northern Thailand)
PL4195.ห7 ภ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2559
DS562.1 ศ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


มนุษยนิยมในบทกวีซีไรต์
PL4222.3 .ก45 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มอง = Look
PZ90.ท9 ถ66ม52 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ = When breath becomes air
RC280.ป5 ก64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รวมแบบบ้านสวย สร้างเองอยู่จริง
NA7115 .ร546 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎีสำหรับศตวรรษที่ 21
JF1358.ท9 อ47 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ราชวงศ์กษัตริย์กรุงสยาม : ราชสกุลวงศ์และนามสกุลประทานระดับชาติ
DS570.3.ก1 ว46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รามเกียรติ์วัดพระแก้วเขียนใหม่สมัยรัชกาลที่ 7
ND2835.Z9ก4 ร72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงมหรสพแห่งความสงบงาม
PL4209.4.ส27 ร92 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ลอดลายมังกร : เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 โครงการเปลี่ยนโลก
HF1604 .ช62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วังแตก
DS582.77 .ก66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิชาตัวเรา
PL4209.4.อ25 ว62 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศาลาในสวน = Gazebos & sheds
SB472.45 .ป63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เศรษฐกิจจีน : ปริศนาความท้าทายและอนาคต = Demystifying the Chinese economy
HC427 .ห46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์ : ภาพสะท้อนของธรรมชาติและจักรวาล
NA2543.ว66 ส63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถิต ณ สรวงสวรรค์นิรันดร
GT3278.ก2 พ46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมเด็จอินทร์และพระสุจริตสุดา สองราชนารีข้างบัลลังก์ ร.6
DS570.4.อ63 ส65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya 2017
TR897.7 .ป34 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สวนอินทรีย์ที่พอเพียง = Organic living & gardening
SB453.5 .ส53 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สุดยอดการต่อสู้ในประวัติศาสตร์ : Badass : ultimate Deathmatch
D25 .ธ54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สู่ประเทศใต้ดิน : ปฏิบัติการเสรีไทยสายอเมริกากับภารกิจหน่วยโอเอสเอสในสงครามโลกครั้งที่ 2
DS584.7 .ส436 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สู่ฟ้าเสวยสวรรค์
DS586.8 .ส743 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
SB320.9 .อ43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อรจิราวิชาการ : ศิลปะการอ่านวิจารณ์วรรณกรรม
PN86 .อ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...