หอสมุดวังท่าพระ

feedbackความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับหอสมุดของเรา

ค้นหาหนังสือ / วารสาร / สื่อโสตฯ / e-Book / e-Thesis

ค้นหาบทความวารสาร

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

ONE Search @Silpakorn University

ไม่ต้องเข้า VPN แต่ต้อง login โดยติดต่อขอรับ UserID
ได้ที่ FB หอสมุดวังท่าพระ
<< คู่มือการเข้าใช้ EDS One Search ผ่านเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัย >>


  • หน้าหอสมุดวังท่าพระ
  • หน้าหอสมุดวังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของหน้าหอสมุดวังท่าพระ
  • =ชั้นหนังสือใหม่ของหอสมุดา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • =ชั้นหนังสือของหอสมุดวังท่าพระ
fulltext e-journals
EndNote X8
เวลาทำการ
instagram
facebook

เวลาทำการ/บุคลากร/กิจกรรม

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30 - 18.30 น.
วันเสาร์
8.30 - 16.30
วันอาทิตย์
ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ
ระหว่างปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ
personal
 
Clip
home Next

Contact

ที่อยู่

หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-223-5219, 02-623-6115 ต่อ 11442-3

ฝากข้อความ Messenger

   

บุคลากร/กิจกรรม

personal
มุมนิทรรศการ
Clip
home Previous