หอสมุดสาขา วังท่าพระ

ค้นหาหนังสือ / วารสาร / สื่อโสตฯ / e-Book / e-Thesis

ค้นหาบทความวารสาร

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

ONE Search @Silpakorn University


  • หน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • หน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • =ชั้นหนังสือใหม่ของหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • =ชั้นหนังสือของหอสมุดสาขา วังท่าพระ
Turnitin
EndNote X8
Contact
instagram
facebook

เวลาทำการ/บุคลากร/กิจกรรม

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
10.00 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ
ระหว่างปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ
personal
มุมนิทรรศการ
Clip
home Next

Contact

ที่อยู่

หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-223-5219, 02-623-6115 ต่อ 11442-3

ฝากข้อความ Messenger

   

บุคลากร/กิจกรรม

personal
มุมนิทรรศการ
Clip
home Previous
>>>>>>>>