หอสมุดวังท่าพระ

feedbackความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับหอสมุดของเรา

ค้นหาหนังสือ / วารสาร / สื่อโสตฯ / e-Book / e-Thesis

ค้นหาบทความวารสาร

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

ONE Search @Silpakorn University

ไม่ต้องเข้า VPN แต่ต้อง login โดยติดต่อขอรับ UserID
ได้ที่ FB หอสมุดวังท่าพระ
<< คู่มือการเข้าใช้ EDS One Search ผ่านเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัย >>


 🔴  วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2565 ปิดบริการ  🔴  ขอความร่วมมือสวมหน้ากากตลอดเวลาในขณะเข้าใช้หอสมุดวังท่าพระ  🔴  เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.  🔴  วันเสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.  🔴  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
  • หน้าหอสมุดวังท่าพระ
  • หน้าหอสมุดวังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของหน้าหอสมุดวังท่าพระ
  • =ชั้นหนังสือใหม่ของหอสมุดา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดวังท่าพระ
  • =ชั้นหนังสือของหอสมุดวังท่าพระ
fulltext e-journals
EndNote X8
เวลาทำการ
instagram
facebook

เวลาทำการ/บุคลากร/กิจกรรม

โทรศัพท์ 089-305-9949

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
10.00 - 18.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ
ระหว่างปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ
personal
 
Clip
home Next

Contact

ที่อยู่

หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 089-305-9949

ฝากข้อความ Messenger

   

บุคลากร/กิจกรรม

personal
มุมนิทรรศการ
Clip
home Previous