ชีวิตและงาน

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล